ህንፀት ፋውንዴሽን መለስ ኢድ ክሓውስ ዝደሊ

ኣብ ሞባይል 6002 ብምጥዋቕ 2  ቕርሺ
                  6010     ‘         10        ‘      
                  6015     ‘         15        ‘      
                  6025     ‘          25        ‘     
                  6050      ‘         50        ‘      
                  6075      ‘         75         ‘      
                  6100      ‘        100       ‘      ክልእኽ ይኽእል
 ካልእ መማረፂ ድማ ዘይንቀሳቀስ ቑፅሪ ሒሳብ ዶላር 1000043346052፣ ዘይንቀሳቀስ ቑፅሪ ሒሳብ ዩሮ 1000043346354 ዘይንቀሳቀስ ቑፅሪ ሒሳብ ብር 1000043338149 ጨናፍር ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ምጥቃም ይከኣል፡፡

 

04/23/2014 ህንፀት ግድብ ዛሬማ መይደይ ይቀላጠፍ’ሎ።

ካብ 11 ጣብያታት ወረዳ ወልቃይት ዝተውፃፅኡ ዝተፈላለየ ኣካላት ንስራሕቲ መስኖ ፋብሪካ ሽኮር ወልቃይት ከገልግል ተሓሲቡ ይህነፅ ኣብዘሎ ግድብ ዛሬማ>>

>>

04/23/2014 ኢትዮጵያ እትረኽቦ ሓገዝ ኣብ መዓልኡ’ያ ተውዕሎ።

ኢትዮጵያ ካብ ወፃኢ እትረኽቦ ሓገዝ ብመንፈስ ሓላፍነት ኣብ ዝተዓለመሉ ዓላማ’ያ ተውዕል።ምክትል ቐዳማይ ሚኒስትር ኣይተ ደመቀ መኮነን ኣብ>>

>>

04/23/2014 ዝርገሐ ኤች.ኣይ.ቪ ብ1 ነጥቢ 3ሚኢታዊ ነክዩ።

ኢትዮጵያ ዝርገሐ ኤች.ኣይ.ቪ ኤድስ ብ1 ነጥቢ 3ሚኢታዊ ነክያ።ቤት ፅሕፈት ምክልኻልን ምቁፅፃርን ኤች.ኣይ.ቪ ኤድስ ከምዝገለፆ ብዋናነት ንቫይረስ ኤች.ኣይ.ቪ >>

>>

04/23/2014 ንግዳዊ ርክብ ኣፍሮ ቻይና 210ቢልዮን ዶላር…

ንግዳዊ ርክብ ኣፍሮ ቻይና 210ቢልዮን ዶላር ከምዝበፅሐ ተገሊፁ።ዓመታዊ ምጣነ ንግዲ ኣፍሪካ ቻይና ብ5 ነጥቢ 9ሚኢታዊ ዕቤት እናመዝገበ ኣብ>>

>>

04/22/2014 ግብፂ ዘይሰመረ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ተካይድ ኣላ።

ግብፂ ኢትዮጵያ ንእትሃንፆ ዘላ ዓብይ ግድብ ህዳሰ ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ብምዃድ ተቋውሞ ተስምዕ’ኳ እንተላ ከምዘይሰመረላ ማዕኸናት መራኸቢ ይገልፃ ኣለዋ።>>

>>

04/22/2014 ርክብ ኢትዮ-ሶማሊላንድን ይጠናኸር ኣሎ።

ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ርክባት ንግድን ኢንቨስትመንትን ከጠናኽራ ተሰማሚዐን።ሚኒሰቴር ጉዳያት ወፃኢ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንሶማሊላንዳዊ >>

>>

04/21/2014 ኣብ ግድብ ተንዳሆ 10ሽሕ ሄክታር መሬት ብሓረስቶት ክለም’ዩ።

ኣብ ግድብ ተንዳሆ ንመስኖን ልዕሊ 10ሽሕ ብምርባሕ እንስሳ ዝመሓደሩ ሓረስቶት ተሳተፍቲ ዝኾንሉ ቅድመ ምድላው ይካየድ ኣሎ።>>

>>

04/21/2014 ካብ ቆርበትን ውፅኢት ቆርበትን ልዕሊ 100ሚልዮን ዶላር እቶት ተረኺቡ።

ኣብ ሃገርና ካብ ቆርበትን ውፅኢት ቆርበትን ልዕሊ 100ሚልዮን ዶላር እቶት ተረኺቡ።ኢንስቲትዩት ኢንዳስትሪ ልምዓት ቆርበት>>

>>

04/21/2014 ምሕዝነት ምርግጋዕ ፀጥታ ኢትዮ-ጁቡቲ ይጠናኸር ኣሎ።

ኢትዮጵያን ጁቡቲን ብሓባር ኣብ ምምካት ሓይልታት ፀረ ሰላም ብውሁድ ይገብርኦ ዘለዋ ምንቅስቓስ ዕውት ምዃኑ ሚኒስቴር ምክልኻል ሃገርና ገሊፁ።>>

>>

04/16/2014 ተቐማጦ ቻይናን ፓሪስን ሳልሳይ ዓመት ምጅማር ህንፀት ዓቢ ግድብ ህዳሰ ኣኽቢሮም።

ዓቢ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ምልክት ሓድነትን ኩርዓትን ኢትዮጵያውያን’ዩ ተባሂሉ።ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኣብ ቻይና ፈረንሳይን ሳልሳይ ዓመት ምጅማር >>

>>

04/16/2014 95ሽሕ ደቡብ ሱዳናውያን ኣብ ኢትዮጵያ…

ትካል ስደተኛታት ው.ሕ.መንግስታት ንስደተኛታት ደቡብ ሱዳን ኣብ ምዕራብ ጋምቤላ ሓድሽ መዕቆቢ ንምህናፅ ከምዝተዳለወ ኣፍሊጡ።>>

>>

04/16/2014 204ሽሕ ተምሃሮ ፈተና ክወስዱ’ዮም

ሎሚ ዘመን ልዕሊ 204ሽሕ ተምሃሮ 8ይ፣10ይን 12ተን ክፍሊ ሃገራዊን ክልላውን ፈተና ክወስዱ እዮም፡፡ሎሚ ዘመን ንዝሳለጥ ሃገራዊን>>

>>

04/16/2014 ሓምለዋይ ልምዓት ጉዳይ ህልውና

ብለውጢ ኩነታት ኣየር ዘይኽበስ ስትራቴጂ ሓምለዋይ ልምዓት ንምዕዋት ክልላትን መዳርግቲ ኣካላትን ብዕቱብ ክሰርሑ ይግባእ፡፡ሚኒስትር ሚኒስቴር ከባብን>>

>>

04/16/2014 ጃፓን ዘመናዊ ድኩዒ ንሓረስቶት ኢትዮጵያ

ጃፓን 100 ሚልዮን ቅርሺ ዝግመት ዘመናዊ ድኹዒ ንኢትዮጵያ ኣበርኪታ፡፡ ኣምባሳደር ጃፓን ኣብ ኢትዮጵያ ካዙሂሮ ሱዚኪ ከምዝበልዎ እዚ 100 ሚልዮን ቅርሺ>>

>>

መቐለና

ፍሉይ መሰናድኦ በዓል 11 ለካቲት

ቃልሲን ተሳትፎን ደቂ ኣንስትዮ

  ቀዳማይ ክፋል/07-06-06/

  ልኣይ ክፋል/07-06-06/

  ሳልሳይ ክፋል/07-06-06/

ምንቅስቃስ ከራቢት ህወሓት

  ቐዳማይ ክፋል/ 04-06-2006/

  ኻልኣይ ክፋል/04-06-2006/

 

መርዓ ኣብ ገድሊ

  ቐዳማይ ክፋል/04-06-2006/

   ኻልኣይ ክፋል/04-06-2006/

 

ፍረ መስዋእትና ብኣንደበት ኣካል ጉድኣት

   ቐዳማይ ክፋል/ 03-06-2006/

  ኻልኣይ ክፋል/03-06-2006/

ኣዚ ኦፖሬሽን ብኣማረ ተሻለ

ፉሉይ ምድላው በዓል ብሄር ብሄረሰባት

በዓል ኣከባብራ ብሄር ብሄረሰባት ኣብ ከተማ መቐለ 

   ቐዳማይ ክፋል/ 29 ሕዳር 2006/

   ኻልኣይ ክፋል/ 29 ሕዳር 2006/ 

29 ሕዳርን ተጠቃምነት ደቂ ኣንስትዮን

ኣብ ፅኑዕ መሰረት ዝተተኸለ ዓምዲ ሎሚ ኾነ ፅባሕ ኣይንቕነቕን

   ቐዳማይ ክፋል/ 29 ሕዳር 2006/

   ኻልኣይ ክፋል/ 29 ሕዳር 2006/

ከየንቲ ብሄረሰባት/ 29 ሕዳር 2006/

መለስን ሓምለዋይ ልምዓትን ምስ ሙሁራን ዩኒቨርስቲ መቐለ

ፍሉይ ምድላው ኽሪ መለስ
ዝኽሪ ብልሳን ከየንቲ
     ቀዳማይ ክፋል/ነሓሰ 10 2005/
     ኻልኣይክፋል/ነሓሰ 10 2005/
ካብ አኣንደበት መለስ
       ቀዳማይ ክፋል/ነሓሰ 10 2005/
       ኻልኣይክፋል/ነሓሰ 10 2005/
        ሳልሳይ ክፋል/ነሓሰ 11 2005/
        ራብዓይ ክፋል/ነሓሰ 11 2005/
ቃል ብተግባር/ነሓሰ 10 2005/
ክብርታት መለስ ኣብ ማዕኸናት ዜና ወፃኢ
   ቀዳማይ ከፋል/10 ሓምለ 2005/
   ኻልኣይ ክፋል /11 ሓምለ 2005 /
 
ዲፕሎማሲያዊ ልዕልና ኢትዮጵያ ኣብ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ 
       ቀዳማይ ክፋል/ነሓሰ 10 2005/
       ኻልኣይክፋል/ነሓሰ 10 2005/

ህንፀት ግድብ ዛሬማ መይደይ ይቀላጠፍ’ሎ።

ካብ 11 ጣብያታት ወረዳ ወልቃይት ዝተውፃፅኡ ዝተፈላለየ ኣካላት ንስራሕቲ መስኖ ፋብሪካ ሽኮር ወልቃይት...

>>

ኢትዮጵያ እትረኽቦ ሓገዝ ኣብ መዓልኡ’ያ ተውዕሎ።

ኢትዮጵያ ካብ ወፃኢ እትረኽቦ ሓገዝ ብመንፈስ ሓላፍነት ኣብ ዝተዓለመሉ ዓላማ’ያ ተውዕል።ምክትል ቐዳማይ...

>>

ዝርገሐ ኤች.ኣይ.ቪ ብ1 ነጥቢ 3ሚኢታዊ ነክዩ።

ኢትዮጵያ ዝርገሐ ኤች.ኣይ.ቪ ኤድስ ብ1 ነጥቢ 3ሚኢታዊ ነክያ።ቤት ፅሕፈት ምክልኻልን ምቁፅፃርን ኤች.ኣይ.ቪ...

>>