Wednesday 17.09.2014 - 12:00

ፍልስፍና ካይዘን ንኩለመዳይ ዕቤት 1ይ ሚኒስትር

ንተግባራውነት ፍልስፍና ካይዘን መንግስቲ ልዑል ትኹረት ሂቡ ከምዝሰርሓሉ 1ይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ገሊፆም፡፡ሃገርለኸ ቤት ምክሪ ካይዘን ተጣይሹ፡፡ read more

ህንፀት ፋውንዴሽን መለስ ኢድ ክሓውስ ዝደሊ

ኣብ ሞባይል 6002 ብምጥዋቕ 2  ቕርሺ
                  6010     ‘         10        ‘      
                  6015     ‘         15        ‘      
                  6025     ‘          25        ‘     
                  6050      ‘         50        ‘      
                  6075      ‘         75         ‘      
                  6100      ‘        100       ‘      ክልእኽ ይኽእል
 ካልእ መማረፂ ድማ ዘይንቀሳቀስ ቑፅሪ ሒሳብ ዶላር 1000043346052፣ ዘይንቀሳቀስ ቑፅሪ ሒሳብ ዩሮ 1000043346354 ዘይንቀሳቀስ ቑፅሪ ሒሳብ ብር 1000043338149 ጨናፍር ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ምጥቃም ይከኣል፡፡

 

09/17/2014 ፍልስፍና ካይዘን ንኩለመዳይ ዕቤት 1ይ ሚኒስትር

ንተግባራውነት ፍልስፍና ካይዘን መንግስቲ ልዑል ትኹረት ሂቡ ከምዝሰርሓሉ 1ይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ገሊፆም፡፡ሃገርለኸ ቤት ምክሪ ካይዘን ተጣይሹ፡፡>>

>>

09/17/2014 ሰርገይ ላቭሮቭ ኣብ ኣዲስ ኣበባ

ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሎመዓንቲ ኣዲስ ኣበባ ክኣትው’ዮም፡፡ሰርገይ ላብሮቭ ሎመዓንቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝገብርዎ ዑደት ምስ 1ይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን>>

>>

09/17/2014 ፅልዋ ለውጢ ኩነታት ኣየር ኣብ ቁጠባዊ ዕቤት

ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምክልካል ዝውሰድ ስጉምቲ ኣብ ምርግጋፅ ቁጠባዊ ዕቤት ዝለዓለ ግደ ከምዘለዎ ሓደ ፀብፃብ ዕላዊ ጌሩ፡፡ድሕሪ 6ተ መዓልታት ዝካየድ ዓለምለኸ>>

>>

09/16/2014 132 ቢልዮን ቅርሺ እቶት ንምእካብ

ኣብ 2007ዓ.ም ካብ ዝተፈላለዩ ፍልፍላት ግብሪ 132 ቢልዮን ቅርሺ ንምእካብ ዓሊሙ ይሰርሕ ከምዘሎ በዓልመዚ ጉምሩክን እቶትን ሃገርና ገሊፁ፡፡>>

>>

09/15/2014 ናብ ጐረባብቲ ሃገራት ካብ ዝተልኣኹ ሲሚንቶ ልዕሊ 9 ነጥቢ 5 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ከምዝተረኸበ ሚኒስተር ኢንዱስትሪ ገሊፁ፡፡

ዳይረክተር ዳይሬክቶሬት ኢንስቲትዮት እታወታት ኬሚካልን ኮንስትራክሽን ሲሚንቶን ኣይተ ሰለሙን ዮሃንስ ከምዝገለፅዎ እዚ ኣታዊ ዝተረኸበ ናብ ጅቡቲ>>

>>

09/15/2014 ኤርትራ ዝጨወየቶ ወታደር ጅቡቲ ክትለቆ - መጠንቀቅታ በፂሕዎ፡፡

ኤርትራ ዝጨወየቶ ወታሃደር ጅቡቲ ክትፈትሖ ሊግ ዓረብ ኣተሓሳሲቡ፡፡ ኤርትራ ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ንኤርትራን ጅቡትን ኣብ ዘራክብ ነፃ>>

>>

09/15/2014 ኣፈ ጉባኤ ሱዳን - ዓቢ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ክዕዘቡ’ዮም።

ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ሱዳን ፋቲህ ኢዝ ኣልዲን ንመፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዓቢ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ክዕዘቡ ትማሊ ኣብ ቤንሻንጉል ኣትዮም።>>

>>

09/15/2014 ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ሎመዓንቲ ክጅመር’ዩ።

ኣብ መላእ ሃገር ሎመዓንቲ ስሩዕ ከይዲ ምምሃር ምስትማሃር ክጅምር’ዩ። ዳይረክተር ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ሚኒስቴር ትምህርቲ ኣይተ ደሳለኝ ሳሙኤል>>

>>

09/15/2014 መጠን ኢንቨስትመንት ቱርኪ 1 ነጥቢ 2ቢልዮን ዶላር በፂሑ።

ቱርኪ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ መጠን ኢንቨስትመንት ካብ ቻይና ዝዛየደ ከምዝኾነ ኤጀንሲ ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ።>>

>>

09/14/2014 ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ንኢትዮጵያ ልቓሕ ፈቒዱ።

ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ንዓውደ መሰረተ ልምዓት ኢትዮጵያን ናይጀርያን 256ሚልዮን ዶላር በጀት ኣፅዲቑ። ቦርድ ዳይረክተራት ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ኣብቲ>>

>>

09/14/2014 መንገዲ ኣዲስ ኣበባ ኣዳማ - ግልጋሎት ምሃብ ጀሚሩ።

ኩለ መዳይ መንገዲ ኣዲስ ኣበባ ኣዳማ ካብ ሎመዓንቲ ጀሚሩ ግልጋሎት ምሃብ ክጅምር’ዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኢሉ’ውን ኣብ ምብራቕ>>

>>

09/12/2014 ንበዓል መስቀል 2007 ምድላው ይውገን’ሎ።

ብብርኪ ክልል ኣብ ከተማ ዓዲግራት በቢ ዓመቱ ብድምቀት እናተኸበረ ዝርከብ በዓል መስቀል ኣብዚ ዓመት’ውን ብዝለዓለ ድምቀት ንምኽባር ምድላዋቱ ይውግን>>

>>

09/12/2014 18 ተዓወቲ ዕፃ ሎተሪ 8100- A ተሸሊሞም።

ንህንፀት ዓቢ ግድብ ህዳሰ ኣብ ዝተጀመረ መተኣኻኸቢ እቶት ፈላሞት ተዓወቲ ዕፃ ተፈሊጦም። ዕፃ ሎተሪ 8100 –A ብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውያን>>

>>

09/10/2014 ሓረስቶት ኣብ ግራውቶም ክትትል ይግበሩ…

ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ክልልና ኣብ ኩሉ ከባቢ ዝሓሸ ኩነታት ዝናብን ፅቡቕ ብርኪ ዕብየት ዘራእትን ከምዘሎ ቢሮ ልምዓት ሕርሻን ገጠርን ክልልና ገሊፁ።>>

>>

09/10/2014 ንዝበለፀ ለውጢ ፃዕሪ ኣገዳሲ’ዩ - ኢህወደግ…

ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ኣብ ሃገርና ዝተጀመረ ለውጢ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ኣጠናኺሩ ከምዘቐፅሎ ኣፍሊጡ።ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ትማሊ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ>>

>>

09/10/2014 ዕውትነት ኢትዮጵያ - ኣብ ኣጠቓቕማ ሩባ ኣባይ…

እቶም ዝሓለፉ ኣርባዕተ ዓመታት ሩባ ኣባይ ንኣባል ተፋሰስ ሃገራት ፍትሓዊ ተረባሓይነት ክህልዎ ውፅኢታውነት ኢትዮጵያ ዝሰርሐቶ ስራሕ>>

>>

09/10/2014 ዑደት ዳይረክተር ባንኪ ዓለም…

ማኔጂንግ ዳሬክተር ባንኪ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ከካይዳ’የን።ዳይሬክተር ባንኪ ዓለም ሙሉያኒ ኢንደራዋቲ ካብ ዝመፅእ ዘሎ ሰንበት ጀሚረን>>

>>

09/10/2014 ተወለድቲ ኣሕፈሮም - 1ሚልዮን ቅርሺ ኣበርኪቶም።

ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝርከቡ ተወለድትን ፈተውትን ኣሕፈሮም ንህንፀት ዘመናዊ ሆስፒታል ዝውዕል 1ሚልዮን ቅርሺ ኣወፍዮም።>>

>>

09/08/2014 ኣኼባ ኢህወደግ…

ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ሎመዓንቲ ስሩዕ ኣኼብኡ ከካይድ’ዩ።ኣብ 2006ዓ.ም ዝነበረ ትልምን ኣፈፃፅማን መደባት ዝተፈላለያ ኣብያተ ዕዮ>>

>>

09/08/2014 ኢታኖልን ቤንዚንን ብምትሕውዋስ 38 ነጥቢ 6ሚልዮን ዶላር ድሒኑ።

ኣብቶም ዝሓለፉ ሽዱሽተ ዓመታት ኢታኖልን ቤንዚንን ብምትሕውዋስ 38 ነጥቢ 6ሚልዮን ዶላር ካብ ምውፃእ ከምዘድሓነ ሚኒስቴር ማይ መስኖን ኢነርጅን ኣፍሊጡ።>>

>>

09/07/2014 68ሽሕ ህዝቢ ዓቢ ግድብ ህዳሰ ተዓዚቡ

ኣብዚ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት ጥራሕ ልዕሊ 68ሽሕ ህዝቢ ኣብ ዓቢ ግድብ ህዳሰ ዑደት ኣካይዱ፡፡ቤት ፅሕፈት ቤት ምክሪ መተሓባበሪ>>

>>

09/07/2014 ርክብ ኢትዮጵያን ሕብረት ኣውሮፓን ይጠናከር’ሎ

ርክብ ኢትዮጵያን ሕብረት ኣውሮፓን ርኡይ ዕቤት ከምዘመዝገበ ኣምባሳደር ኢትዮጵያን ኣብ ሕብረት ኣውሮፓ ተሾመ ቶጋ ገሊፆም፡፡>>

>>

ፍሉይ መሰናድኦ በዓል 11 ለካቲት

ቃልሲን ተሳትፎን ደቂ ኣንስትዮ

  ቀዳማይ ክፋል/07-06-06/

  ልኣይ ክፋል/07-06-06/

  ሳልሳይ ክፋል/07-06-06/

ምንቅስቃስ ከራቢት ህወሓት

  ቐዳማይ ክፋል/ 04-06-2006/

  ኻልኣይ ክፋል/04-06-2006/

 

መርዓ ኣብ ገድሊ

  ቐዳማይ ክፋል/04-06-2006/

   ኻልኣይ ክፋል/04-06-2006/

 

ፍረ መስዋእትና ብኣንደበት ኣካል ጉድኣት

   ቐዳማይ ክፋል/ 03-06-2006/

  ኻልኣይ ክፋል/03-06-2006/

ኣዚ ኦፖሬሽን ብኣማረ ተሻለ

መለስን ሓምለዋይ ልምዓትን ምስ ሙሁራን ዩኒቨርስቲ መቐለ

ፍሉይ ምድላው ኽሪ መለስ
ዝኽሪ ብልሳን ከየንቲ
     ቀዳማይ ክፋል/ነሓሰ 10 2005/
     ኻልኣይክፋል/ነሓሰ 10 2005/
ካብ አኣንደበት መለስ
       ቀዳማይ ክፋል/ነሓሰ 10 2005/
       ኻልኣይክፋል/ነሓሰ 10 2005/
        ሳልሳይ ክፋል/ነሓሰ 11 2005/
        ራብዓይ ክፋል/ነሓሰ 11 2005/
ቃል ብተግባር/ነሓሰ 10 2005/
ክብርታት መለስ ኣብ ማዕኸናት ዜና ወፃኢ
   ቀዳማይ ከፋል/10 ሓምለ 2005/
   ኻልኣይ ክፋል /11 ሓምለ 2005 /
 
ዲፕሎማሲያዊ ልዕልና ኢትዮጵያ ኣብ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ 
       ቀዳማይ ክፋል/ነሓሰ 10 2005/
       ኻልኣይክፋል/ነሓሰ 10 2005/

ፍልስፍና ካይዘን ንኩለመዳይ ዕቤት 1ይ ሚኒስትር

ንተግባራውነት ፍልስፍና ካይዘን መንግስቲ ልዑል ትኹረት ሂቡ ከምዝሰርሓሉ 1ይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ...

>>

ሰርገይ ላቭሮቭ ኣብ ኣዲስ ኣበባ

ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሎመዓንቲ ኣዲስ ኣበባ ክኣትው’ዮም፡፡ሰርገይ ላብሮቭ ሎመዓንቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ...

>>

ፅልዋ ለውጢ ኩነታት ኣየር ኣብ ቁጠባዊ ዕቤት

ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምክልካል ዝውሰድ ስጉምቲ ኣብ ምርግጋፅ ቁጠባዊ ዕቤት ዝለዓለ ግደ ከምዘለዎ ሓደ ፀብፃብ...

>>