ህንፀት ፋውንዴሽን መለስ ኢድ ክሓውስ ዝደሊ

ኣብ ሞባይል 6002 ብምጥዋቕ 2  ቕርሺ
                  6010     ‘         10        ‘      
                  6015     ‘         15        ‘      
                  6025     ‘          25        ‘     
                  6050      ‘         50        ‘      
                  6075      ‘         75         ‘      
                  6100      ‘        100       ‘      ክልእኽ ይኽእል
 ካልእ መማረፂ ድማ ዘይንቀሳቀስ ቑፅሪ ሒሳብ ዶላር 1000043346052፣ ዘይንቀሳቀስ ቑፅሪ ሒሳብ ዩሮ 1000043346354 ዘይንቀሳቀስ ቑፅሪ ሒሳብ ብር 1000043338149 ጨናፍር ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ምጥቃም ይከኣል፡፡

 

04/16/2014 ተቐማጦ ቻይናን ፓሪስን ሳልሳይ ዓመት ምጅማር ህንፀት ዓቢ ግድብ ህዳሰ ኣኽቢሮም።

ዓቢ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ምልክት ሓድነትን ኩርዓትን ኢትዮጵያውያን’ዩ ተባሂሉ።ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኣብ ቻይና ፈረንሳይን ሳልሳይ ዓመት ምጅማር >>

>>

04/16/2014 95ሽሕ ደቡብ ሱዳናውያን ኣብ ኢትዮጵያ…

ትካል ስደተኛታት ው.ሕ.መንግስታት ንስደተኛታት ደቡብ ሱዳን ኣብ ምዕራብ ጋምቤላ ሓድሽ መዕቆቢ ንምህናፅ ከምዝተዳለወ ኣፍሊጡ።>>

>>

04/16/2014 204ሽሕ ተምሃሮ ፈተና ክወስዱ’ዮም

ሎሚ ዘመን ልዕሊ 204ሽሕ ተምሃሮ 8ይ፣10ይን 12ተን ክፍሊ ሃገራዊን ክልላውን ፈተና ክወስዱ እዮም፡፡ሎሚ ዘመን ንዝሳለጥ ሃገራዊን>>

>>

04/16/2014 ሓምለዋይ ልምዓት ጉዳይ ህልውና

ብለውጢ ኩነታት ኣየር ዘይኽበስ ስትራቴጂ ሓምለዋይ ልምዓት ንምዕዋት ክልላትን መዳርግቲ ኣካላትን ብዕቱብ ክሰርሑ ይግባእ፡፡ሚኒስትር ሚኒስቴር ከባብን>>

>>

04/16/2014 ጃፓን ዘመናዊ ድኩዒ ንሓረስቶት ኢትዮጵያ

ጃፓን 100 ሚልዮን ቅርሺ ዝግመት ዘመናዊ ድኹዒ ንኢትዮጵያ ኣበርኪታ፡፡ ኣምባሳደር ጃፓን ኣብ ኢትዮጵያ ካዙሂሮ ሱዚኪ ከምዝበልዎ እዚ 100 ሚልዮን ቅርሺ>>

>>

04/15/2014 ግድብ ኢትዮጵያ ንሱዳናውያን ዝረብሕ’ዩ

ኢትዮጵያ እትሃንፆ ዘላ ዓቢ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን እዚ ዝበሃል ፀገም ከምዘየስዕብ ጉጅለ ልኡኽ ገዳሪፍ ሱዳን ገሊፆም፡፡ብወገን ምዕራብ ኣምሓራ>>

>>

04/15/2014 መፅናዕቲ ምርምር ልምዕነት ሓመድ ኢትዮጵያ ዕውት’ዩ

ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ልምዓት መሬት ንምሕላው ዝተኻየደ ስራሕቲ ምርምር ዕውታት ከምዝነበሩ ሚኒስቴር ሕርሻ ኣፍሊጡ።ዓውደ ሕርሻ ሃገርና >>

>>

04/14/2014 የመን-ተሞክሮ ፌደራሊዝም ኢትዮጵያ ወሲዳ።

ዝተፈላለዩ ሃይማኖታትን ዓሌታትን ኢትዮጵያ ተኸባቢሮምን ተኸኣኢሎምን ዝነብርሉ ስርዓት ኣብ ሃገራ ከተተኣታቱ ከምትደሊ የመን ገሊፃ።ላዕለዎት ሰበ ስልጣን>>

>>

04/14/2014 ንኣፍሪካ ባይታ ዝወርድ- ፖሊሲ ኢንዳስትሪ የድልያ።

ኣፍሪካ መሰረታዊ ዝላ ከተመዝግብ ኣብ ባይታ ዝሽረፍ ፖሊሲ ኢንዳስትሪ ከምዘድልያ ፀብፃብ ው.ሕ.መንግስታት ሕብረት ኣፍሪካ ኣፍሊጡ።>>

>>

04/13/2014 ጥንኩር ርክብ ኢትዮ-ኢንዶኖዥያ…

ኣብ መንጐ ሃገራት ኢትዮጵያን ኢንዶኔዥያን ብዓውደ ንግዲ ዝለዓለ ዕቤት ይምዝገብ ከምዘሎ ኣምባሳደር ኢንዶኖዥያ ኣብ ኢትዮጵያ ገሊፆም።ኣምባሳደር >>

>>

04/13/2014 ኮንስትራክሽን ሱር-25ሚልዮን ቅርሺ ቦንድ ዓዲጉ።

ትካል ኮንስትራክሽን ሱር ንዓቢ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ዝዓደጐ ቦንድ 25ሚልዮን ቅርሺ ሙሉእ ብሙሉእ ኣታዊ ጌሩ።ኣካያዲ ስራሕ ትካል ኮንስትራክሽን>>

>>

04/12/2014 ካናዳ ንኢትዮጵያውያን ደቂ ኣንስትዮ 5.6 ሚልዮን ዶላር

መንግስቲ ካናዳ ንኢትዮጵያውያን መሃዝቲ ስራሕ 5.6 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ጌሩ፡፡ እዚ ሓገዝ ገንዘብ ብመደብ ልምዓት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዝተበርከተ >>

>>

04/11/2014 ዓቢ ግድብ ህዳሰ መሪሕ ቁጠባ ኢንዳስትሪ

ዓቢ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ኢንዳስትሪ ናብ ዝመርሖ ቁጠባ ንምስግጋር ዝግበር ፃዕሪ ዘቀላጥፍ ፕሮጀክት’ዩ፡፡ቖንስላ ጀነራል ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሊላንድ>>

>>

04/11/2014 ድልድል ኣዋሽ ህንፀቱ ይቀላጠፍ’ሎ

ህንፀት ደልድል ኣዋሽ 65 ሚኢታዊ ስራሕቱ ተወጊኑ፡፡ብልዕሊ 240 ሚልዮን ቅርሺ ወፃኢ ዝህነፅ ዘሎ እዚ ድልድል ህንፀቱ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ዝቅፅል>>

>>

04/11/2014 13 ኩባንያታት ወፃኢ- ኣብ ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ…

ኣብ ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ንምውፋር 13 ኩባንያታት ወፃኢ ሕቶ ኣቕሪቦም። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንሰለስተ መዓልታት ክካየድ ዝቐነየ ፎረም ኢንቨስትመንት>>

>>

መቐለና

ፍሉይ መሰናድኦ በዓል 11 ለካቲት

ቃልሲን ተሳትፎን ደቂ ኣንስትዮ

  ቀዳማይ ክፋል/07-06-06/

  ልኣይ ክፋል/07-06-06/

  ሳልሳይ ክፋል/07-06-06/

ምንቅስቃስ ከራቢት ህወሓት

  ቐዳማይ ክፋል/ 04-06-2006/

  ኻልኣይ ክፋል/04-06-2006/

 

መርዓ ኣብ ገድሊ

  ቐዳማይ ክፋል/04-06-2006/

   ኻልኣይ ክፋል/04-06-2006/

 

ፍረ መስዋእትና ብኣንደበት ኣካል ጉድኣት

   ቐዳማይ ክፋል/ 03-06-2006/

  ኻልኣይ ክፋል/03-06-2006/

ኣዚ ኦፖሬሽን ብኣማረ ተሻለ

ፉሉይ ምድላው በዓል ብሄር ብሄረሰባት

በዓል ኣከባብራ ብሄር ብሄረሰባት ኣብ ከተማ መቐለ 

   ቐዳማይ ክፋል/ 29 ሕዳር 2006/

   ኻልኣይ ክፋል/ 29 ሕዳር 2006/ 

29 ሕዳርን ተጠቃምነት ደቂ ኣንስትዮን

ኣብ ፅኑዕ መሰረት ዝተተኸለ ዓምዲ ሎሚ ኾነ ፅባሕ ኣይንቕነቕን

   ቐዳማይ ክፋል/ 29 ሕዳር 2006/

   ኻልኣይ ክፋል/ 29 ሕዳር 2006/

ከየንቲ ብሄረሰባት/ 29 ሕዳር 2006/

መለስን ሓምለዋይ ልምዓትን ምስ ሙሁራን ዩኒቨርስቲ መቐለ

ፍሉይ ምድላው ኽሪ መለስ
ዝኽሪ ብልሳን ከየንቲ
     ቀዳማይ ክፋል/ነሓሰ 10 2005/
     ኻልኣይክፋል/ነሓሰ 10 2005/
ካብ አኣንደበት መለስ
       ቀዳማይ ክፋል/ነሓሰ 10 2005/
       ኻልኣይክፋል/ነሓሰ 10 2005/
        ሳልሳይ ክፋል/ነሓሰ 11 2005/
        ራብዓይ ክፋል/ነሓሰ 11 2005/
ቃል ብተግባር/ነሓሰ 10 2005/
ክብርታት መለስ ኣብ ማዕኸናት ዜና ወፃኢ
   ቀዳማይ ከፋል/10 ሓምለ 2005/
   ኻልኣይ ክፋል /11 ሓምለ 2005 /
 
ዲፕሎማሲያዊ ልዕልና ኢትዮጵያ ኣብ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ 
       ቀዳማይ ክፋል/ነሓሰ 10 2005/
       ኻልኣይክፋል/ነሓሰ 10 2005/

ተቐማጦ ቻይናን ፓሪስን ሳልሳይ ዓመት ምጅማር ህንፀት ዓቢ ግድብ ህዳሰ ኣኽቢሮም።

ዓቢ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ምልክት ሓድነትን ኩርዓትን ኢትዮጵያውያን’ዩ ተባሂሉ።ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኣብ ቻይና...

>>

95ሽሕ ደቡብ ሱዳናውያን ኣብ ኢትዮጵያ…

ትካል ስደተኛታት ው.ሕ.መንግስታት ንስደተኛታት ደቡብ ሱዳን ኣብ ምዕራብ ጋምቤላ ሓድሽ መዕቆቢ ንምህናፅ...

>>

204ሽሕ ተምሃሮ ፈተና ክወስዱ’ዮም

ሎሚ ዘመን ልዕሊ 204ሽሕ ተምሃሮ 8ይ፣10ይን 12ተን ክፍሊ ሃገራዊን ክልላውን ፈተና ክወስዱ እዮም፡፡ሎሚ...

>>