Friday 29.05.2015 - 12:04

ምዕሩይ ኣጠቓቕማ ሃፍትን ንብረትን ካብ ድኽነት ንምውፃእ ኣብዝግበር ዘሎ ቃልሲ ዓቢ ግደ ኣለዎ። - ኣፈ-ጉባኤ ወ/ሮ ቅድሳን ነጋ…

ህዝቢ ዝርካቡ ሃፍቲ ብምዕሩይን ፅሬቱ ብዘተኣማምንን መንገዲ ብምጥቃም ስሉጥን ዘላቕን ዕብየት ብምምዝጋብ ካብ ድኽነት ንምውፃእ ኣብዝግበር ፃዕሩ ብቦርድ... read more

ድምፂ ወያነ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ንፁሃን ዜጋታት ኢትዮጵያ ኣብ ሊብያ፣ደቡብ ኣፍሪካን ንዝበፅሐ ሓደጋ ዓሚ› ሓዘን እናተሰመዖ ሐዚውን ኣብተን ከባብታት ንዝርከቡ ዜጋታት ድጋፍ ንምግባር በዞም ሲዒቦም ዝተገለፁ ስልክታት ሓበሬታ ምርካብ ይክኣል::

05/29/2015 ምዕሩይ ኣጠቓቕማ ሃፍትን ንብረትን ካብ ድኽነት ንምውፃእ ኣብዝግበር ዘሎ ቃልሲ ዓቢ ግደ ኣለዎ። - ኣፈ-ጉባኤ ወ/ሮ ቅድሳን ነጋ…

ህዝቢ ዝርካቡ ሃፍቲ ብምዕሩይን ፅሬቱ ብዘተኣማምንን መንገዲ ብምጥቃም ስሉጥን ዘላቕን ዕብየት ብምምዝጋብ ካብ ድኽነት ንምውፃእ ኣብዝግበር ፃዕሩ ብቦርድ ኣብዝመሓደራ ኣብያተ ዕዮን ትካላት መንግስትን>>

>>

05/29/2015 ሕብረት ኣውሮፓ ሓምሻይ ሃገራውን ክልላውን መረፃ ኢትዮጵያ ኣሸኒፉ ምስ ዝጣየሽ መንግስትን ህዝቢ ኢትዮጵያን ዘለዋ ርክብ ኣጠናኺሩ ከምዝቕፅል ኣፍሊጡ።

ሕብረት ኣውሮፓ 16 ግንቦት 2007ዓ.ም ብደረጃ ሃገር ዝተኻየደ ሓፈሻዊ መረፃ ፍፁም ሰላማዊ፣ ዲሞክራስያዊ፣ ፍትሓውን ብህዘቢ ተኣማንን ኮይኑ ንክዛዘም ሃገራዊ ቦርድ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ፃዕሪ ንኢዱ።>>

>>

05/29/2015 መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓምሻይ ሃገራውን ክልላውን መረፃ ብሰላማውን ዲሞክራስያውን ክዛዘም ዘርኣዮ ንቁሕ ተሳትፎ ዝነኣድ’ዩ - ቐዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ።

ሓምሻይ ሃገራውን ክልላውን መረፃ ብኹለ መዳይ ብዓወት ክዛዘም መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንዝገበሮ ኹለመዳያዊ ኣበርክቶ ቐዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ኣቦ መንበር ኢህወዴግን ኣይተ ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስጋና ኣቕሪቦም።>>

>>

05/29/2015 ኢትዮጵያ ካብ ሕርሻ ናብ ኢንዳስትሪ ትገብሮ ዘላ ስግግር ጥዕና ዘለዋ’ዩ - ሚኒስቴር ሕርሻ።

ኢትዮጵያ ካብቲ ቐንዲ ፍልፍል እቶታ ዝኾነ ሕርሻ ናብ ዓውዲ ግልጋሎት ጥዕንኡ ዝሓለወ ስግግር ትገብር ከምዘላ ሚኒስቴር ሕርሻ ገሊፁ። ሃገርና ኣብ ዝሓለፉ ኽልተ ዓሰርተ ዓመታት ዘመዝገበቶ ስሉጥ ቑጠባዊ>>

>>

05/28/2015 ጉዕዞ ህዳሰ ክዕወት ኹሉ ብሓባር ክተግህ ይግባእ - ምኽትል ቐዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮነን።

ብመሰረት ዓወት 20 ግንቦት ዝተጀመረ ጉዕዞ ህዳሰ ሃገርና ኣብ ዳርችኡ ንምብፃሕ ኩሉ ዜጋ ብሓባር ክተግህ ምኽትል ቐዳማይ ሚኒስትር ኣይተ ደመቀ መኮነን ፀዊዖም።>>

>>

05/28/2015 ኣብ ሰላምን ልምዓትን ዝምዝገብ ዘሎ ውፅኢት ፍረ-ወዓት 20 ግንቦት ንዝበለፀ ውፅኢት ምርብራብ የድሊ መንግስቲ ትግራይ።

ዓወት በዓል 20 ግንቦት ኣብ ቐልቀል ኣፍ ምብትታን ዝነበረት ሃገርን ኣደዳ ጥምየትን ስደትን ዝነበረ ህዝቢ ንምድሓን ዋጋ ብዙሓት ቀያሕትን ፀለምትን ዝተኸፈሎ ዓወት ከምዝኾነ መግለፂአ ቕዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትገራይ ገሊፁ።>>

>>

05/28/2015 ዓወት 20 ግንቦት ዓቂብና ንዝበለፀ ዓወት ክንረባረብ ኢና ኢሎም ነበርቲ ከተማ ሓውዜን

ብዓወታት 20 ግንቦት ዝጨበጥናዮም ውፅኢት ልምዓት ዓቂብና ሕድሪ ዓብይ መራሒናን ኩሎም ጀጋኑ ሰማእታትናን ኣብ መፈፀምትኡ ንምብፃሕ ጠንኪርና ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ገለ ነበርቲ ወረዳ ሓውዜን ገሊፆም።>>

>>

05/28/2015 እነስተማቕሮ ዘለና ሰላምን ልምዓትን ፍረ- ዓወት 20 ግንቦት እዩ -ቐዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ።

ህዝብታት ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘስተማቕርዎ ዘለዉ ከይዲ ሰላምን ዲሞክራስን ውፅኢት ዓወታት 20 ግንቦት እዩ ነዚ እዚ ሓዱሽ ወለዶ ኣበርቲዑ ንቕድሚት ኣበ ምውሳድ ክረባረብ ይግባእ ክብሉ ገሊፆም።>>

>>

05/28/2015 ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ግዝያዊ ውፅኢት ሓምሻይ ሃገራውን ክልላውን መረፃ ዕላዊ ገይሩ።

ዝሓለፈ ሰንበት ህዝቢ ኢትዮጵያ ንዲሞክራስያዊ ስርዓት ዘለዎ ድሌት ንሰላም ዘለዋ ባህጊ ንካርዲ ዘለዎ ዋጋን ክብርን ዘርኣየሉ ዝተብሃለሉ ከይዲ መረፃ ሰላማዊ ዲሞክራሰያዊ ፍትሓውን ብዝተረጋገዐ መንገድን ከምዝፈፀሞ ዝፍለጥ’ዩ።>>

>>

05/28/2015 20 ግንቦት ንሓዳሽ ኢትዮጵያ መሰረት ዘንበረት ዕለት’ያ ኢሎም ፕረዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ።

ፕረዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ብምኽንያት ዓወት 20 ግንቦት ኣብዘሕለፍዎ መልእኽቲ ከምዝበሉዎ ህዝብታት ሃገርና ብዘካየድዎ ቃልስን ብዝኸፈልዎ መሪር መስዋእትነትን ካብ ፍፁም ፀረ ዲሞክራስን>>

>>

05/27/2015 ኢትዮጵያ ካብ ዓውደ መኣድን ዝርከብ ሸርፊ ወፃኢ ንምዕባይ ትሰርሕ ኣላ።

ኣብቶም ዝቕፅሉ ዓመታት ኢትዮጵያ ካብ ዓውዲ መኣድን ትረኽቦ ሸርፊ ወፃኢ ንምዕባይ ዝተጀመሩ ስራሕቲ ውፅኢት የመዝግቡ ከምዘለዉ ሚኒስቴር መኣድን ገሊፁ።>>

>>

05/27/2015 ኣብ ትልሚ ለውጥን ምዕባለን 34 ነጥቢ 8ሚልዮን ህዝቢ ተረባሒ ፅሩይ ዝስተ ማይ ኮይኑ።

ኣብ ፈላማይ ትልሚ ዕብየትን ለውጥን ልዕሊ 34 ነጥቢ 8ሚልዮን ህዝቢ ተጠቃሚ ፅሩይ ዝስተ ማይ ከምዝኾነ ሚኒስቴር ማይ መዓድንን ኢነርጅን ኣፍሊጡ። ሚኒስትር እቲ ሚኒስቴር ኣይተ ኣለማዮ ተገኑ ህንፀቶም ቅድሚ በጀት>>

>>

05/27/2015 ሓምሻይ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ፍትሓውን ሰላማውን ነይሩ - ሕብረት ኣፍሪካ

ሓምሻይ ሃገራውን ክልላውን መረፃ ዝተዓዘበ ጉጅለ ተዓዛቢ ሕብረት ኣፍሪካ እቲ መረፃ ፍትሓዊ፣ ሰላማውን ዲሞክራስያውን ከምዝነበረ ግዚያዊ ሪፖርት ዕላዊ ገይሩ። እቲ ጉጅለ ዝመርሑ ፕረዝዳንት ነበር ናሚቢያ ሂፊኪቸንያ ፑሃምባ>>

>>

05/27/2015 ውፅኢታት ዓወት 20 ግንቦት ተዓቂቦም ክኸዱ’ዮም - ፕረዝዳንት ዶ/ር ሙላቱ ተሾመ።

ኢትዮጵያ ተስተማቕሮ ዘላ ፍረ ውፅኢት 20 ግንብት ኣብቲ ኻልኣይ ምዕራፍ ትልሚ ዕብየትን ምዕባለን ብዝተጠናኸረ ኩነት ኣብ ትቕፅለሉ ፅኑዕ መሰረት ምህላዋ ፕረዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ገሊፆም።>>

>>

05/26/2015 ሓምሻይ ሃገራዊ መረፃ ኩሎም መዐቀንታት ዘማልኣ ነይሩ። - ጥምረት ሲቪክ ማሕበራት።

ኣብ መላእ ሃገርና ዝተኻየደ ሓምሻይ ሃገራውን ክልላውን መረፃ ኩሎም መዐቐንታት ዘማልኣ ምዃኑ ተዓዚበ እዩ ኢሉ ጥምረት ሲቪክ ማሕበራት ኢትዮጵያ። ፕረዝዳንት እቲ ጥምረት ኣይተ ታደለ ይመር’ቲ መረፃ>>

>>

05/26/2015 ምምሕዳር መቐለ ብልዕሊ 14 ሚልዮን ቅርሺ ሽዱሽተ ኣውቶቡስ ከተማ ኣተኣታትዩ።

ምምሕዳር ከተማ መቐለ ብልዕሊ 14ሚልዮን ቅርሺ ዝዓደገን ንህዝቢ ግልጋሎት ዝህባ ሽዱሽተ ኣውቶቡስ ከተማ ንግልጋሎት ድልዋት ጌሩ። ኣብ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት መንገድን መጓዓዝያን ኣይተ መሓሪ >>

>>

ፍሉይ ዶክመንተሪ መሰናድኦ 2007

ምዕሩይ ኣጠቓቕማ ሃፍትን ንብረትን ካብ ድኽነት ንምውፃእ ኣብዝግበር ዘሎ ቃልሲ ዓቢ ግደ ኣለዎ። - ኣፈ-ጉባኤ ወ/ሮ ቅድሳን ነጋ…

ህዝቢ ዝርካቡ ሃፍቲ ብምዕሩይን ፅሬቱ ብዘተኣማምንን መንገዲ ብምጥቃም ስሉጥን ዘላቕን ዕብየት ብምምዝጋብ ካብ...

>>

ሕብረት ኣውሮፓ ሓምሻይ ሃገራውን ክልላውን መረፃ ኢትዮጵያ ኣሸኒፉ ምስ ዝጣየሽ መንግስትን ህዝቢ ኢትዮጵያን ዘለዋ ርክብ ኣጠናኺሩ ከምዝቕፅል ኣፍሊጡ።

ሕብረት ኣውሮፓ 16 ግንቦት 2007ዓ.ም ብደረጃ ሃገር ዝተኻየደ ሓፈሻዊ መረፃ ፍፁም ሰላማዊ፣ ዲሞክራስያዊ፣...

>>