ሓዱሽ ርእቶ ይሃቡ

ተመራመርቲ ኣካዳሚ ሳይንስ ካሊፎርንያ 85 ሓደሽቲ ዓሌታት እፅዋትን እንስሳትን ብምርምር ረኺቦም።

መቐለ ታሕሳስ 11/2010(ድወት) እዞም ተመራመርቲ ካብ 5 ኣህጉራትን 3 ዓበይቲ ውቅያኖሳትን 16 ዓምበብቲ እፅዋት ፣ 10 ሻርክ ዝተብሃለ ዓሌታት ዓሳ ፣ 22 ካልኦት ዓሌታት ዓሳ 3 ዓይነት ዕንቅርቢት ፣ 7 ዓይነታት ፃፀ ፣ 7 ዓይነት ሳሬትን ካልኦት ኣብ ውሽጢ ውቅያኖሳት ዝርከቡ ደቀቕቲ እፅዋትን እዮም ረኺቦም ዘለው።

ተመራመርቲ ኣካዳሚ ሳይንስ ካሊፎርንያ እዞም ሕዚ ብምርምር ረኺበምዎም ዘለው ሓደሽቲ ዓሌታት እፅዋትን እንስሳትን ቅድሚ ሕዚ ብተመራመርቲ ዘይተመዝገቡን ክሳብ ሕዚ ህዝቢ ዓለም ዘይፈልጦምን ከም ዝኾኑ ኣረጋጊፅና ኢና ዝበሉ ነዚ ምርምር ዝመርሕዎ ዶክተር ሻኖን ቤነት እዮም።

ብፍላይ እዞም ክሳብ ሕዚ ዘይተመዝገቡ እፅዋት እፅዋትነቶም ዘይምፍላጥና ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዓውዲ ሕክምና ፣ ዓውዲ ሕርሻ ፣ ኣብ ምፅራይ ማይን ካልኦትን ክህልዎም ዝነበረ ረብሓ ውን ኢና ስኢና ነይርና ኢሎም ኣለው እዞም ተመራመርቲ። ስለዚ እዞም ብተመራመርቲ ኣካዳሚ ሳይንስ ካሊፎርንያ ዝተረኸቡ ሓደሽቲ 85 ዓሌታት እፅዋትን እንስታትን ኣብ ምስሊ ዓለም ካልእ ሓዱሽ ምዕራፍ ክኸፍቱ ከም ዝኽእሉ እምነትና ዝበሉ ድማ ወሃብቲ ሓሳብ እዮም።

ፍልፍል ሓበሬታ sciencedaily.com