ሓዱሽ ርእቶ ይሃቡ

ሓዱሽ ዋጋ መሸጢ ነዳዲ ዕላዊ ኾይኑ

መቐለ 04 ሕዳር 2011(ድምፂ ወያነ) ካብ ሎሚ ጀሚሩ ተግባራዊ ዝኸውን ሓዱሽ መሸጢ ዋጋ ምህርቲ ነዳዲ ዕላዊ ኮይኑ።

ሚኒስትር ንግዲ ከምዝገለፆ ሐዚ ዘሎ መሸጢ ችርቻሮ ዋጋ ምህርቲ ነዳዲ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ምስ ዘሎ ወሰኽ ዋጋ ተመጣጣኒ ምግባር የድሊ።

ብምዃኑ ኣብዚ ሐዚ እዋን ስራሕ ዘሎ መሸጢ ዋጋ ችርቻሮ ምህርቲ ነዳዲ ብምኽላል ሓዱሽ መሸጢ ዋጋ ከምዘተዳለወ እቲ ሚኒስትር ኣፍሊጡ።

ካብ 4 ክሳብ 30 ሕዳር 2011ዓ.ም ተግባራዊ ዝኸውን ክለሳ ዋጋ ነዳዲ ዋጋ ምህርቲ ነዳዲ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ወሰኽ እናርኣየ ብምምፅኡ ስዒቡ እዩ።

ብመሰረት እዚ ቤንዚን ብሊትሮ 19 ቅርሽን 69 ሳንቲምን፣ፃዕዳ ናፍጣ 17 ቅርሽን 78 ሳንቲምን፣ኬሮሲን 17 ቅርሽን 78 ሳንቲምን፣ከቢድ ፀሊም ናፍጣ 14 ቅርሽን 90 ሳንቲምን፣መሸጢ ዋጋ ወፂእሎም ኣሎ።

ብዜካ እዚ ነዳዲ ኣውሮፕላን 27 ቅርሽን 08 ሳንቲምን ብሊትሮ ከምዝሽወጥ እቲ ሚኒስቴር ሓቢሩ።