ሓዱሽ ርእቶ ይሃቡ

ፌስ ቡክ ኣብ ሞንጎ ተንቀሳቓሲ ምስሊ ምልላይ ክጅምር’ዩ

ኣብዝሓ ቑፅሪ ተጠቃሚ ዘለዎ ማሕበራዊ ድረ ገፅ ፌስ ቡክ ኣብ ሞንጎ ተንቀሳቓሲ ምስሊ ዝኣትው ስራሕቲ ምልላይ ክጅምር’ዩ።

ኣብቲ ድረ ገፅ ዝረኣዩ ተንቀሳቐስቲ ምስልታት ምፅዋት ምስጀመሩ ኣብ ማእኸል ዝኣትው እዞም ምልላያት ንዝተወሰኑ ሰከንዳት ዝፀንሑ’ዮም ተባሂሉ ኣሎ።

እቲ ኩባኒያ እዚ ሓዱሽ ስራሕ ተግባራዊ ብምግባር ካብቲ ዓውዲ ዝረኽቦ እቶት ከምዘዕብን፤ ኣብ ቀረባ ክጅምር ትፅቢት ከምዝግበር ብምምልኻት።

ፌስ ቡክ ከምዚ ዓይነት ግልጋሎት ምጅማሩ ምስ ኣብቲ ዓውዲ ዝተዋፈሩ ዓለምለኻዊ ኩባኒያታት ምሕዝነት ክፈጥር ከምዝገብሮ ተንተንቲ እቲ ዓውዲ ይዛረቡ።