ቆላሕታ

ቆላሕታ ኣብ ሃገርና ዝህነፅ ዘሎ ህዳሰ ሓደ ፕሮጀክት እዩ_13_07_2009
ቆላሕታ ሃፍቲ ተፈጥሮ ኣብ ትግራይ ከመይ ይስረሐሉ ኣሎ_06_07_2009
ቆላሕታ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ጉጅለ ልኡኽ ኽቡር ር/ም/ብ/ክ/መ/ትግራይ ኣይተ ኣባይ ወልዱ ዝገበርዎ ዑደት_29_06_2009
ቆላሕታ ኣብ ዞባ ሴሜናዊ ምዕራብ ጉጅለ ልኡኽ ኣይተ ኣባይ ወልዱ ዝገበርዎ ዑደት_22_06_2009
ቆላሕታ ዓውዲ ማኒፋክቸሪንግ እንዳስትሪ ኣብ ኸባቢና 24_05_2009