ቆላሕታ

ቆላሕታ_17_12_2009
ቆላሕታ መንገዲ ዉሑጅ ፅረግ ብርኪ ዉሑጅ ስበር_10_12_2009
ቆላሕታ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ዝስርሑ ዘለዉ ስራሕቲ መፅናዕትን ምርምርን ክንደየናይ ፀገም ሕብረተሰብ ዝፈትሑን ነባራዊ ኩነታት ሕዝብን ሃገርን ኣብ ግምት ዘእተዉ እዮም ዝብል 'ዩ
ቆላሕታ ትግራይ ዘበርከተቶ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮን ሓለዋ ከባቢን ብደረጃ ዓለም 26_11_2009
ቆላሕታ 19_11_2009