ስርዓት ምዝገባ ተንቀሳቐስቲ ሰልክታት ተግባራዊ ኾይኑ…

መቐለ መስከረም 05/2010(ድወት) ሓዱሽ ስርዓት ምዝገባ ቖፎታት ስልኪ ተግባራዊ ከምዝኾነ ኢትዮ-ቴሌኮም ኣፍሊጡ።

እዚ ንተጠቀምትን እታ ሃገር ክትረኽቦ ዝግባኣ ረብሓን ኣብ ምሕላው ዝለዓለ ግደ ኣለዎ ተባሂሉ ኣሎ።

ቖፎታት ተንቀሳቐስቲ ስልኪ ንምምዝጋብ ተግባራዊ ዝኾነ ስርዓት መለለይ ቑፅረን ዝምዝገብ ኾይኑ ስርዓት ኔትዎርክ መሰረት ዝገበረ እዩ።

ብመሰረት እዚ ዓማዊል ኢትዮ-ቴሌኮም ክሳብ ሐዚ ይጥቀመሎም ዘለዉ ቖፎታት ሞባይል ናብቲ ስርዓት ምዝገባ ከምዝኣተዉ ዝገለፁ ዳይሬክተር ርክብ ህዝቢ እቲ ትካል ኣይተ ዓብድራሕማን ኣሕመድ ነፍሲ ወከፍ ሞባይል ቖፎ ናይ ባዕሉ መለለይ ቑፅሪ ከምዝህልዎ ኣመልኪቶም።

ዓማዊል ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዘይጥቀሙሎም ሞባይል ቖፎታት ኾነ ኻልኦት ብሲም ካርድ ዝሰርሑ መሳርሕታት ቴሌኮም ኣብ ስርዓት ምዝገባ ኔትዎርክ እቲ ኩባንያ ከምዘይተኻተቱ ገሊፆም።

ስለዝኾነ ድማ ዓማዊል ዘቐመጡዎም ቖፎታት ሞባይልን ኻልኦትን ክሳብ 7 መስከረም 2010ዓ.ም ሲም ካርድ ብምእታው ምስ ስርዓት ኢትዮ-ቴሌኮም ክራኸቡ ክገብሩ ይግባእ ኢሎም።

ዳይሬክተር ሬጉሊቶሪ ስታንዳርድ ሚኒስቴር ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኣይተ ባልቻ ሬባ ብወገኖም እቲ ምዝገባ ብብርኪ ዓለም ዘመናዊ ኣሰራርሓ ቴሌኮም ንምዝርጋሕ ዕላማ ዝገበረ እዩ ኢሎም።

ኣብ ጥዕና መፍረያይነትን እቲ ሕብረተሰብ ፀገም ዘስዕቡን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ውሽጢ ዓዲ ዝኣትውን ቖፎታት ሞባይል ንምቁፅፃር እቲ ስርዓት ምዝገባ ተግባራዊ ኾይኑ ኣሎ።

ብመሰረት እዚ ካብ ዝተመዝገቡ 58ሚልዮን ዓማዊል 2.7ሚልዮን ዝኾኑ ቖፎታት ትሕቲ እቲ ክህልዎም ዝግባእ ደረጃ ምዃኑ ከምዝተረጋገፀ ተሓቢሩ ኣሎ።