እቶም መንገድታት ኣየር ብሓባር ንምስራሕ ተስማሚዖም…

መቐለ መስከረም 16/2010(ድወት) መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን መንገዲ ኣየር ብራዚል ኣዙል ብራዚሊያን ተጉዓዝቲ ንምቕባል ተሰማሚዖም።

እቲ ኽልቲኣዊ ስምምዕነት ካብ 21 መስከረም 2010 ጀሚሩ ተግባራዊ ዝኸውን እንትኾን ደንበኛታት እቶም መንገድታት ኣየር ብሓደ ቲኬት ጥራሕ በረራ ጉዕዞ በፂሕኻ መልሲ ክገብሩ ዘኽእል’ዩ።

ካብዚ ብዝሰገረ እቶም ደንበኛታት ናብ ዝተፈላለያ ሃገራትን ኣህጉራትን እንትበሩ ብሰዓትን ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያትን ዝሓሸ ኣገልግሎት መሪፆም ክጉዓዙ ዝገብር’ዩ።

ብተወሳኺ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ፣ ኢንቨስትመንት፣ ንግዲ፣ ቱሪዝምን ኣብ ሞንጎ ኣፍሪካን ብራዚልን ዘሎ ርክብ ኣብ ምጥንኻር ናይ ባዕሉ ግደ ክህልዎ’ዩ ተባሂሉ።

መንገዲታት ኣየር ኽልቲኤን ሃገራት ዝበፅሑዎ ስምምዕነት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብብርኪ ዓለም ዘለዎ ተበፃሕነት ንምዕባይ ዝሕግዞ ኾይኑ ካብ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ፣ ኣፍሪካን ኤዥያን ናብ ብራዚል ንዝጉዓዙ ሰባት ድማ ዝሓሸ ዕድል ክፈጥር’ዩ።

መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣብ 5ተ ኣህጉራት ኣገልግሎት ፅዕነትን በረራን ዝህቡ ልዕሊ 100 ዝዓርፈሎም ኸባብታት እንትህልውዎ ካብዚኦም እቶም 55 ኣብ ኣፍሪካ ዝርከቡ ’ዮም። (ኣዜኢ)