ልዕሊ 50 ሄክታር መሬት ብሩዝ ተዘሪኡ-ዞባ ምዕራብ…

መቐለ ጥቅምቲ 01/2010(ድወት) ኣብ ወረዳ ፀገዴ ኣብቲ ዝሓለፈ ክራማት ልዕሊ 50 ሄክታር መሬት ብሩዝ ከም ዝተዘርአ ተገሊፁ።

ኣብ ቤት ፅሕፈት ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ወረዳ ፀገዴ መተሓባበሪ ኤክስቴንሽን ሕርሻ ኣይተ ገብረስላሴ በርሀ ቅድም ኣብ ዝበሉ ዓመታት ሓረስቶት እታ ወረዳ ክሳብ 3ሽሕን 500 ሄክታር መሬት ብሩዝ ሸፊኖም ክዘርኡ ከም ዝፀንሑን ኣብቲ ዝሓለፈ ክራማት ግና 50 ሄክታር መሬት ጥራሕ ከም ዝዘርኡን እዚ ድማ ኣዝዩ ዝተሓተ ኣፈፃፅማ ምንባሩን ገሊፆም።

ዋላ እኳ ኣብታ ወረዳ ብሰንኪ ጀቕጀቕን በዝሒ ማይን ሓዲሩ ዝኸርም ብርክት ዝበለ መሬት እንተሃለወ ሓረስቶት ሩዝ ንምዝራእ ኣይደፍሩን ዘለዉ።ናይዚ ምኽንያት ድማ ኣብቲ ከባቢ ሕፅረት መፈልፈሊ ማሽን ብምህላዉን እቲ ዝፈሪ ምህርቲ ድማ ናብ ዕዳጋ ኣቕሪብካ ንፃዕሪ ሓረስቶት ዝምጥን ኣታዊ ስለ ዘይረኽብሉ ከምዝኾነ እቶም በዓል ሞያ ኣረዲኦም።

ነዚ ፀገም ንምፍታሕ ብቐፃልነት ምስ ዝምልከቶም ኣካላት እናተዘራረብናሉ ኢና ዝበሉ ኣይተ ገብረስላሴ ኣብቲ ዝሓለፈ ክራማት ተዘሪኡ ዝነበረ ሩዝ ግና ኣብ ጣብያታት ወርዒ ፣ሽሓግነ ፣ዙርያ ዳንሻ ፣ ደደቢትን ማይ ወዲ ሳሊሓይን ከምዝኾነ ገሊፆም።