ስፔን ንውሳነ ናፅነት ካታሎን 5ተ መዓልቲ ሂባ

መቐለ ጥቅምቲ 02/2010(ድወት) ቀዳማይ ሚኒስትር ስፔን ማርያኖ ራጆይ፤ኣብ ጉዳይ ካታሎን ገደብ መዓልቲ ኣቐሚጦም።

እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንፓርላማ ሃገሮም ኣብ ዘቕረብዎ መበገሲ ሓሳብ፤ካታሎን ክሳብ ሰንበት ኣብ ዘለዉ 5ተ መዓልታት ዕላዊ ድሌታ ክተፍልጥ ሓቲቶም።

ኣብ ካታሎን ዘሎ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ሓደ ወሰን ክሕዝ፤ኣመራርሓ እታ ክልል ሓላፍነት ከም ዘለዎ ተረዲኡ ነዚ ክሰርሕ ፀዊዖም።

ኣብ ካታሎን ገለ እዋን ካብ ስፔን ትነፀል፤ገለ እዋን ድማ ኣይትንፀልን ዝብሉ ሰልፊ ተቓውሞን ደገፍን ብምክያዶም መንግስቲ ስፔን ነየናይ ከፍፅም ከም ዝግባእ ንምውሳን ክጥዕሞ፤ኣብ ውሽጢ 5 መዓልታት ኣመራርሓ ካታሎን ውሳንኦም ከፍልጡ ሓቲቶም ኣለዉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር።

እንተዘይኮይኑ ግን ብመሰረት ሕገ-መንግስቲ እታ ሃገር ዓንቀፅ 155 ማእኸላይ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ክልል ካታሎን ውሳነ ከሕልፍ ከም ዝኽእል ስለ ዝድንግግ፤እቲ ውሳነ ተግባራዊ ከምዝገብሩ ገሊፆም ኣለዉ።
ኣባላት ካቢኔ እታ ሃገር ድማ ነቲ ብቐዳማይ ሚኒስትር ዝቐረበ ሓሳብ ሙሉእ ብሙሉእ ተቐቢሎምዎ ኣለዉ።