ማሕበራዊ ፀገማት ንምፍታሕ ትኹረት ክወሃብ’ዩ

መቐለ ጥቅምቲ 02/2010(ድወት) ማሕበራዊ ፀገማት እዛ ክልል ንምፍታሕ ኣብ ስራሕቲ ሴፍቲኔትን ተዘዋወሪ ልቓሕን ትኹረት ተገይሩ ክስራሕ ይግባእ ተባሂሉ።

ቢሮ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን ክልል ትግራይ ኣፈፃፅማ በጀት ዓመት 2009ን ብምግምጋም ትልሚ በጀት ዓመት 2010 ዓ/ም ኣፅዲቑ።

ኣብቲ ገምጋም ኣብ ሕሉፍ ዓመታት ዘጋጠምዎ ፀገማት ዝገምገመ እቲ ቢሮ፤እቶም ፀገማት መሊሶም ከየጋጥሙ መፍትሒ ኣቐሚጠሎም ኣለኹ ኢሉ ኣሎ።

ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት ልምዓታዊ ትልሚ እቲ ቢሮ ወይዘሮ ኣስኳል ተኣምር፤ማሕበራዊ ፀገማት እዛ ክልል ንምፍታሕ ኣብ ስራሕቲ ሴፍቲኔትን ተዘዋዋሪ ልቓሕን ከምኡ እውን ምምሕያሽን ምጥንኻርንማሕበር ሰራሕተኛታት ትኹረት ተዋሂቡ ዝስርሐሎም ጉዳያት ምዃኖም ገሊፀን።

እቲ ኣብ 2010 ዓ/ም ክስራሕ ተታሒዙ ዘሎ ትልሚ ንምዕዋት ካብ ክልል ክሳብ ወረዳ ዘሎ ኣመራርሓን ክኢላን ብዓብይኡ ውን ተሳትፎ ሕብረተሰብ ኣገዳሲ ምዃኑ እቲ ቢሮ ኣብ ገምጋሙ ገሊፁ።