ወልፊ ስማርት ስልክታት ዝተዛበዐ ኣእምሮ ንኽህልወና ይገብር መፅናዕቲ።

25/03/2010 እዚ ብምሁራን ሕክምና ኣብ ሬድዮሎጂካል ሶሳይቲ ሰሜን ኣሜሪካ ዝቐረበ መፅናዕቲ ከም ዘረጋገፆ እቶም ውልፋት ስማርት ስልክታትን ማሕበራዊ ሚድያታትን ዝኾኑ መናእሰይ ኣብ ኣተሓሳስበኦም ፅዕንቶ ብምፍጣር ዝተዛብዐ ኣእምሮ ንኽህሉ ከም ዝገብር ኣረጋጊፆም ኣለው። እቲ መፅናዕቲ ኣብ ኣሜሪካ እንትካየድ ኣብቲ መፅናዕቲ ካብ ዝተሳተፉ መናእሰይ እቶም 46 ሚኢታዊ ብዘይ ስማርት ስልክታት ሂወቶም ንኽመርሑ ከም ዝፅገሙ መስኪሮም ኣለው ይብል።

እዚ መፅናዕቲ እንትካየድ 19 ውሉፋት ስማርት ስልክታትን ማሕበራዊ ሚድያታት ዝኾኑ መናእሰይ ብሕክምናዊ መንገዲ ክሕከሙን ካብቲ ወልፎም ክናገፉን ከምዝተገበረ ውን ተገሊፁ ኣሎ። እዞም መናእሰይ በቲ ዝተገብረሎም ሳይነሳዊ ጥበራ ድማ ዓቕሚ ኣእምረኦምን ኣተሓሳስበኦምን ናብ ንቡር ክምለስ ኪኢሉ ኣሎ ይብሉ እቶም ተመራመርቲ።

ብኻልእ ወገን ኣብ ደቡብ ኮርያ ዩንቨርስቲ ሲኦል ሜዲካል ፕሮፌሰር ዝኾኑ ሁዩንግ ሱክ ሲዮ ከም ዝገለፅዎ ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ዓለምና ዘይተለመዱ ባህርታት ዘንፀባርቑ ዘለው ብሰንኪ ሙሉእ ግዜኻ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታትን ስማርት ስልክታትን ምሕላፍ ከምዝኾነ ብምግላፅ ነዚ ዝወፀ ሓዱሽ መፅናዕቲ መራጎዲ ሓሳብ ሂቦም ኣለው። እዞም መናእሰይ ሂወቶም ምስ ስማርት ስልክታት ብምፅማድ ዝተዛበዐ ኣተሓሳስባ ፣ ዝተዛብዐ ድቃስ ፣ መጠኑ ዝሓለፈ ምስልቻው ፣ መንፈስ ጨካንነት የማዕብሉ ከም ዘለውን ትኹረት ሂብካ ብኣጋ ክፍታሕ ዝግበኦ ጉዳይ ከምዝኾነን ውን መልእኽቶም ኣሕሊፎም እዮም።

ፍልፍል ሓበሬታ www.sciencedaily.com