ምዝቡዕ ድቃስ ኣብ ቀፃሊ ንሕማማት ፓኪንሰን የቃልዕ።

መቐለ ሕዳር 27/2010(ድወት) ሕማም ፓኪንሰን ብሰንኪ ምስኣን እኹል ዝኾነ ድቃስ ዝፍጠር ኮይኑ ኣእምሮና ብስሩዕ ስርሑ ንከይሰርሕ ዝገብር ኣብ ነርቪታት ኣእምሮ ሓያል ፀገም ብምስዓብ ዝፍለጥ ሓደገኛ ፀገም ጥዕና እዩ። ምልክታቱ ድማ ብዘይውነ ምንቅስቓስ ፣ ነገራት ምውቃዕ ፣ ቀለልቲ ስርሓቲ ምስራሕ ኣብ እዋን ሕልሚ ብበዝሒ ዝርኣዩ ምልክታቱ ኮይኖም ብኻልእ ወገን ድማ ሓያል ምንቅጥቀጥ ፣ ምስኣን ዓቕሚ ፣ ሓያል ጭንቀት ፣ ቃንዛታት ኣእምሮን ምስልቻውን እዮም። እዚ እናተጋደደ ምስ ዝቕፅል ድማ ክሳብ ፀገም ምርሳዕ ክዓቢ ይኽእል እዩ ኢሎም ኣለው ተመራመርቲ ጥዕና ዩኒቨርስቲ ኣርሃስ። እዚ ዩኒቨርስቲ ኣብ ሃገረ ዴንማርክ ዝርከብ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ጥዕናዊ ምርምራት ዝነጥፍ እዩ።

ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሃገረ ዴንማርክ 7 ሽሕን 300 ሕሙማት ፓኪንሰን ኣለው። ኩሎም ምልክታት እቲ ሕማም ኣብቶም ግዳያት ከም ዘረጋገፅዎም ውን እቶም ተመራመርቲ ገሊፆም እዮም። እዚ ሕማም ብበዝሒ ካብ 50 ከሳብ 70 ኣብ ዘሎ ክሊ ዕድመ ይኽሰት። እዚ ድማ እቲ ሸለል እናበልናዮ እንመፅእ ምስኣን እኹል ዝኾነ ድቃስ እናበዝሐን ዕድመና እናደፋእናን ኣብ እንኸደሉን ከጋጥም ዝኽእል ሓያል ፀገም ጥዕና እዩ።

ብዙሓት ሰባት ኣብ እዋን ንእስነት ብተወሰኽቲ ስራሕ ንፅመድ ፣ ኣብ ምርኣይ ፊልምታትን ቪድዮ ጌማትን ኢሉ ውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ሰፊሕ ግዘ ነሕልፍ ፣ ብኻሊእ ውን እንነብረሉ ከባቢ ብኽለት ድምፂ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዚኣቶም ኩሎም ግዚያዊ ፀገም ጥዕና ስለ ዘየስዕቡልና ሸልል ክንብሎም ንኽእል ንኸውን ዕድመ ኣብ እንደፍኣሉ ግን ኣብ ነርቭታት ኣእምሮና ሓያል ጉድኣት ከስዕቡ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ንጠንቀቕ ይብሉ እቶም ተመራመርቲ።

ፍልፍል ሓበሬታ sciencealert.com