ዋሕዚ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ኣብ ዘተኣማምን ብርኪ’ሎ

መቐለ ሕዳር 28/2010(ድወት) ኢትዮጵያ ኣብ መደብ ትልሚ ለውጥን ምዕባለን ክልተ ክትበፅሖ ዝሓዘቶ ዓውደ ኢንቨስትመንት ኣብ ዘተኣማምን ብርኪ ምህላዋ ተገሊፁ፡፡

ጋዜጣ ኢትዮጵያ ሄራልድ ንዳይሬክተር ፓሊሲ መፅናዕቲ ፓሊሲን ስትራተጂ ኮምሽን ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ንጉስ ግርማ ብምጥቃስ ከምዝሓበሮ ኢትዮጵያ መስሕብ ዓይኒ ኣውፈርቲ ብምዃን ኣብ ዝሓለፏ ክልተ ዓመታት መርኣያ ተበፃሕነት መደባት ትልሚ ለውጥን ምዕባለን ክልተ ዘመላኽት ውፅኢት ኣመዝጊባ እያ፡፡

ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ጥራሕ ልዕሊ 4.4 ብልዮን ዶላር ኣብ ኣውፈርቲ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ክትረክብ ኣክኢሉዋ’ዩ ኣብ ቀፀልቲ 2 ዓመታት ድማ ልዕሊ 7 ቢልዮን ውፅኢት ኣብ ዝረክባ ዘተኣማምን መንገዲ ኣላ ኢሎም፡፡

እዛ ሃገር ዓውዲ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ሰደድ ማእኸል ዝገበረ ዕማም ክፍፅሙ ዝግባእ ክትትልን ደገፍን ትገብር ከምዘላን ዓውድታት መውሃሃዲ ፍርያት ኢንዳስትሪ ንሓይልን’ውን ኣካል ተወሰኽቲ ጠመተ ኮይኖም ይሰርሐሎም ምህላው ገሊፆም፡፡

ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዘለው ኢምባሲታት ኢትዮጵያ ማእኸል ዲፕሎማስያዊ ቁጠባ ብምዃን ኣውፈርቲ ወፃኢ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀጋታትን ዕድላትን ኢንቨስትመንት ብምልላይ ዋሕዚ ኣውፈርቲ ክውስኽ ዝለዓለ ሓገዝ ከምዝገብሩ ፀብፃብ ኢትዮጵያን ሄራልድ፡፡