መዓልቲ ብሄር ብሄረሰብ ኣብ ከተማ ሳምረ

መቐለ ሕዳር 28/2010(ድወት) ሰራሕተኛታት መንግስቲ ወረዳ ሰሓርቲ ሳምረ ንመበል 12ተ ግዜ ይሳለጥ ዘሎ መዓልቲ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብፓነል ዘተን ውድድር ሕቶን መልስን ኣብዒሎምዎ፡፡

ኣብቲ ፓነል ዘተ እንታይነት ስርዓት ፌደራልዚምን ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት ዘተኮረ ዘተ ተሳሊጡ፡፡

ኣብቲ ፓነል ዘተ መመያየጢ ፅሑፍ ዘቕረቡ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፍትሒ እታ ወረዳ ኣይተ ሃፍቶም ተኣምራት ፌደራላዊ ስርዓትን ሕገ-መንግስትናን ብዕምቖት ተረዳዲእናን ኣስተማቂርናን ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ልምዓት ናይ ሙቁፅፃር ሓላፍነት ኣለና ኢሎም፡፡

ብፍላይ እቲ ሓድሽ ወለዶ ኣቦታቱ ዝሃብዎ ሓደራታት ተቐቢሉ ኣብ ሞንጎ ብሄርን ብሄረሰባትን ዘሎ ምክእኣልን ሓድነትን ተጠናኪሩ ክኻይድ ድርብ ሓላፍነት ኣለዎ ክብሉ ገሊፆም፡፡

ኣብቲ ፓነል ዘተ ዝተረኸቡ ኣፈ-ጉባኤ ቤት ምኽሪ እታ ወረዳ ኣይተ ኣይነኩሉ ፀሃየ ብወገኖም እዚ በቢዓመቱ ምብዓል ሕብረ ብሄራውነትና ተኸሊዑ ክቅፅል ሓድነታት ክተጠናኽርን ዝሕግዝ ተግባር እዩ ምስበሉ ብፍላይ ኣብ ገለ ገለ ቦታታት ዝረኣዩ ዘለው ዘይምቅድዳውን ፀረ-ሰላም ሓይልታት ዝፈጥርዎ ዘለው ጎንፅታት ትዕግስቲ ተላቢስና ከከም ኣመፃፅኦም እናመከትናን እናኣለና ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ልምዓትን ዲሞክራስን ኣብ ዳርችኡ ክነብፅሖ ይግባእ ክብሉ ገሊፆም፡፡

ተሳተፍቲ ብወገኖም ዘርእን ብሄርን ትኩረት ጌሮም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝረኣዩ ዘለው ጎንፅታት መንግስቲ ልዑል ጠመተ ሂቡ ክፈትሖም ይግባእ ምስበሉ ኣብ ምጥንካር ሕብረ ብሄራዊ ሓድነትና ካባና ዝድለ ኩሉ ክንገብር ኢና ክብሉ ገሊፆም፡፡

ነቲ በዓል ንምድማቅ ተባሂሎም ኣብ ዝቐረቡ ውድድር ሕቶን መልስን ተወዳደርቲ ንዝኾኑ 4ተ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ንሕድሕዶም ዝተዳለወሎም ሽልማት መፅሓፍ ሕገ-መንግስቲ ክወስዱ ከምዝተገበረ ተገሊፁ፡፡