ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ 2018 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ወልፊ ቪድዮ ጌም ሕማም ኣእምሮ ብምባል ኣፍልጦ ክህብ እዩ።

20/04/2010 ውድብ ጥዕና ዓለም ነዚ ጠንቂ ጥዕና ኣእምሮ ዝኾነ ወልፊ ፀወታ ቪድዮ ጌም ጌሚንግ ዲስኦርደር ዝብል ስያመ ኣብ መበል 11 ዓለም ለኸ ምደባ ሕማማት እዩ ከም ሳዕቤንን ሕማምን ኣእምሮ ገይሩ ኣፍልጦ ክህብ ተዳልዩ ዘሎ።

እቲ ውድብ እዚ ክገብር ካብ ዝደፋፈኦ ቀንዲ ምኽንያታት ድማ ሰባት ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ከም ሓዳር ፣ ምሕዝነት ፣ ፍቕሪ ወለዲን ውላድን ዘሰናኽል ፣ ኣብ ትምህርቲ ዕንቅፋታት ዝፈጥር ፣ ኢሉ ውን ኣብ ስራሕ ቦታ ምስ ሞያ ተዛሚዱ ክፍተት ዓቕሚ ስራሕን ትህኺትን እናስዓበ ኣፀጋሚ እናኾነ ምምፅኡ ስዒቡ እዩ።

እዚ ሕማም ማለት ውን ጌሚንግ ዲስኦርደር በቲ ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገም ጥዕና ኣእምሮ ዓቕሚ ምስኣን ዝብል ስያመ ከም ዝምጥኖ ውን ገሊፁ ኣሎ ውድብ ጥዕና ዓለም።

ሓደ ሰብ ኣብ ፀወታ ቪድዮ ጌም ክሳብ 12 ኣዋርሕ ክፃወት እንተሕፀኒሑ ደሓን እዩ ምባል ይከኣል ድሕሪ ሓደ ዓመት ዝዘለለ እንተኾይኑ እቲ ወልፊ ግን ልክዕ ከም ሕማም ተቖፂሩ ሓደ ሰብ ግዳይ ሕማም ጌሚንግ ዲስኦረደር ክንብሎ ንኽእል ተባሂሉ ኣሎ።

ኣቐባሊ ቃል ውድብ ጥዕና ዓለም ጌሪጎሪ ሃርቲል እዚ ሓዱሽ ብውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ 2018 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ኣፍልጦ ክወሃቦ እዩ ዝተብሃለ ሕማም ጌሚንግ ዲስኦርደር ማለት ውን ብወልፊ ቪድዮ ጌም ዝመፅእ ፀገም ጥዕና ኣእምሮ ሕማማዊ ኣፍልጦ እዩ ክዋሃቦ እምበር ክግበረሉ ዝኽእል ሜላ ኣተሓኻኽማን ቅድመ ምክልኻልን ኣየካትትን ኢሎም ኣለው።

ምሁር ስነ ኣእምሮ ዝኾኑ ፕሮፌሰር ክሪስ ፎርግሰን ኣብ ዙርያ ቪደዮ ጌም መፅናዕቲ ዘካየዱ ምሁር እንትኾኑ እቲ ዝረኸብዎ ውፅኢት ድማ ሰባት ንቪደዮ ጌም ዝተወለፉ እንተኾይኖም ጨካናትን ፈጠርቲ ናዕብን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኣረጋጊፆም ነይሮም። ሽዑ ወልፊ ቪደዮ ጌም ሕማም እዩ ዝብል ኣፍልጦ ክዋሃቦ ውን ሓቲቶም ነይሮም ንውድብ ጥዕና ዓለም ማለት እዩ።

ኣብ ኮምፒተራትን ስማርት ሞባይላትን ዝካየዱ ፀዎታታት ማለት ውን ቪደዮ ጌማት ናብ ወልፊ እናዓበዩ ይመፁ ከም ዝገለፁ ኣቐባሊ ቃል ውድብ ጥዕና ዓለም ጌሪጎሪ ሃርቲል ኣብ ህፃናትን መናእሰያትን ከም ዝብእስ ሓቢሮም ኣለው።

እዚ ድማ መናእሰይ ስርሖም ብዝግባእ ከም ዘይሰርሑን ህፃናት ድማ ትምህርቶም ብዝግባእ ከም ዘይከታተሉን ድሕሪ ምግላፆም ህኩይን ጥዕንኡ ዝተዛበዐን ወለዶ ይፍጠር ምህላው ዘለዎም ስግኣት ገሊፆም ኣለው።

ፍልፍል CNN