ሆስፒታል ከተማ ዓዲግራት ዝነበሩኒ ሕመቓት ክኣሊ እየ ኢሉ

መቐለ መጋቢት 03/2010(ድወት) ኣብ ሆስፒታል ከተማ ዓዲግራት ንዝነበረ ብለሹው ምሕደራን ግዕዝይናን ዝምጥን ስጉምቲ ከም ዝወሰደን ብሕጊ ክሕተቱ ዝግበኦም ኣካላት ድማ ብሕጊ ንክሕተቱ ከም ዝተወሰነን ምምሕዳር ዞባ ምብራቕ ትግራይ ገሊፁ፡፡

ምክትል ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ምብራቕ ኣይተ ወልደኣብርሃ ገብረፃዲቕ ንድምፂ ወያነ ትገራይ ከምሓበሩልና ልዕሊ 200 ሰራሕተኛታት እቲ ሆስፒታል ንልዕሊ ሓደ ሰሙን ብሓባር ኣብ ዙርያ ኣወሃህባ ኣገልግሎት፤ምሕደራን ኣጠቃቅማ ሃፍትን ንብረትን እቲ ሆስፒታል ክግምግሙ ቀንዮም እዮም፡፡

ብመሰረት እዚ ኣብቲ ሆስፒታል ዝርከቡ ኪኢላታት ዕደጋ ምሰ ኣዝማዶም ብምምሽጣር ሃብትን ንብረትን ክባኽን ይገብሩ ከም ዝነበሩ፣ ኣካላት ኣመራርሓ ኣብ ክንዲ ሰራሕተኛታት እቲ ሆስፒታል ኣተሓባቢርካ ህዝቢ ዝዓግበሉ ኣገልግሎትት ምሃብ እቲ ሰራሕተኛ ብኔትዎርከ ተጠላሊፉ ነኒባዕሉ ክተሓላሎን ክጠራጠርን ክስርሑ ምፅንሖም ፣ብተወሳኺ ድማ እቲ ሆስፒታል ኣብ ክንዲ ነቲ ነባራይ ህዝቢ ዝምጥን ቀረብ ኣፋዉስን ግልጋሎትን ክህልዎ ፃዕሪ ምክያድ ኣብ ደጋዊ ፅባቐ እቲ ሆስፒታል ክተመላኽዕ ምዉዓል፣ ንሕቶ ህዝቢ ክብሪ ሂብካ ምላሽ ዘይምሃብን ካልኦት ጉድለታት ነይሮምዎ እዮም ተባሂሉ ኣሎ፡፡

ነዚ ስዒቡ ነፈሲ ወከፍ ሰራሕተኛ እቲ ሆስፒታል ንነብሱ ቀሊዑ ብዘካየዶ ገምጋም መሰረት 52 ሰራሕተኛታት እቲ ሆስፒታል ክጥንቀቑ ፣ሰለስተ ሰራሕተኛታት ካብ ኣባልነት ዉድብ ህወሓት ክእለዩ ንዝፈፀመዎ ጥሕሰት ኣሰራርሓ ብሕጊ ክሕተቱን፣ ካልኦት ክልተ ኣባላት ዉድብ ድማ ካብ ኣባልነት ክባረሩ ከም ዝተገበረ ኣይተ ወልደኣብርሃ ኣረዲኦም፡፡

ሆስፒታል ከተማ ዓዲግራት ፀገም ጥዕና ዘለዎም ነበርቲ እቲ ከባቢ ዝሕከምሉ ዘይኮነስ መአከቢ ጉሓላሉ ኣከብቲ ክራይን ማእከል መጠቓቕዒ ከም ዝነበረ ምምሕዳር እቲ ዞባ ኣብቲ መድረኽ ይቐርቡ ብዝነበሩ ሓሳባት ምሰ መላእ ተሳተፍቲ ደምዲምና ኣለና ዝበሉ ኣይተ ወልደኣብርሃ ስለዝኾነ እቲ ሆስፒታል መሊኡ ክሳብ ዝፀሪ ምምሕዳር ዞባ ብቐፃሊ ዘድሊ ክትትልን ደገፍን ብምግባር ህዝቢ ዝዓግበሉ ትካል ንክኸዉን ከም ዝሰርሕ ተዛሪቦም፡፡