ሕማም ምርሳዕ ሱር ደም ከም ዝጎድእ ተገሊፁ መፅናዕቲ።

12/07/2010(ድወት) እዚ መፅናዕቲ ኣብ ኣሜሪካ ብዩኒቨርስቲ ኣለባማ በርሚንግሃም ዝተኻየደ እንትኸውን ሕማም ምርሳዕ ማለት ውን ኣልዛይመር ነቶም ፀቕጢ ደም ንኸይፍጠር ዝቆፃፀሩ ኣናእሽቱ ሱራት ደምና ብምህሳይ ንዝተፈላለዩ ሕማማት ክንቃላዕ ከም ዝገብር እዩ ተረጋጊፁ ዘሎ። ኣብ ሃገረ ስፔን ተመራመርቲ ጥዕና ዩኒቨርስቲ ኒሮ ሳይንስ ኣውቶኖማ ደ ባርሶሎና ኣብ ዙርያ ሕማም ምርሳዕን ሱር ደምን ብተወሳኺ ዘካየድዎ መፅናዕቲ ከም ዝገለፆ እቲ ማህሰይቲ ሱር ደም ኣብ ደቂ ኣነስትዮ ከም ዝብእስ ገሊፆም ኣለው።

ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣለባማ በርሚንግሃም ዳሬክተር ሜዲካል ሳይኮሎጂ ዝኾናን ነዚ መፅናዕቲ ዝመርሓን ዶክተር ሊድያ ጊመነዝ ከም ዝሓበርኦ ሕማም ምርሳዕ ንኣናእሽቱ ሱር ደም ብቕልጡፍ ብምህሳይ ፀቕጢ ደም ክኽሰት ከም ዝገብር እየን ገሊፀን። ምኽንያቱ ኣናእሽቱ ሱር ደም ፀቕጢ ደም ንኸይፍጠር ወይ ድማ ስሩዕ ዝውውር ደም ንኽህሉ ስለ ዝሕግዙ እዮም ኢለን ኣለዋ። እዚ ዝፍጠር ፀገም ዋላ ደኣ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ይግደድ እምበር ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ውን ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣብቲ መፅናዕቲ ተረጋጊፁ እዩ።

እዚ መፅናዕቲ ከም ዘመላኽቶ እንተኾይኑ ድማ ሕማም ምርሳዕ ንኸየጋጥም ዝግበር ቅድመ ምክልኻል ኣብ ጥዕናና ክልተ ሰለስተ ረብሓ ክህልዎ ከም ዝኽእል ተሓቢሩ ኣሎ።

ፍልፍል medicalxpress.com

ድምፂ ወያነ ትግራይ
ምንጪ ፅፁይ ሓበሬታ!