ቅጥዑ ዝሓለፎ ኣመጋግባ ኣብ ኣዴታት ንዝጠቡ ህፃናት ንሕማማት ከቃልዕ ይኽእል መፅናዕቲ።

12/07/2010(ድወት) እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ከም ዘመላኽቶ እተን ሓራሳት ኮይነን ወይ ድማ መጥበውቲ ኮይነን ካብ ልክዑ ንላዕሊ ምግቢ ዝምገባ ኣዴታት ደቀን ብፍላይ ንሕማም ልክዑ ዝሓለፎ መጠን ርጉዲ ብሰፊሑ ተቓላዕቲ ከም ዝኾኑ ተረጋጊፁ ኣሎ። እዚ መፅናዕቲ ከም ዘረጋገፆ ኣብ ዙርያ ዓለም ዘለዋ መጥበውቲ ኣዴታት መጥበውቲ ስለ ዝኾና ብማሕበረሰብን ምግቢ ኣብዚሐን ክምገባ ይግደዳ እየን እዚ መንገዲ ድማ ዝተሰሓሓተ መንገዲ ከም ዝኾነ ተመራመርቲ ጥዕና ገሊፆም ኣለው።

ኣብ ኣሜሪካ ከተማ ኦህዮ ዩኒቨርስቲ ቶሌዶ ነዚ መፅናዕቲ ዝመርሑ ሜዲካል ዶክተር ሜንግዢ ዋንግ ከም ዝገለፅዎ ኣዴታት ኣብ ዘጥቡባሉ እዋን ልክዑ ዝሓለፈ ኣመጋግባ እንተሃልይዎን እቶም ህፃናት ብቐሊሉ ንሕማማት ሽኮርን ፀቕጢ ደምን ክቃልዑ ከም ዝኽእሉ ውን ኣረጋጊፅና ኣለና ኢሎም ኣለው። ኣዴታት ካብ ዝረኸብኦ መግቢ ፀባ ጡብ ከውርደለይ እዩ ኢለን ብዘይመጠን ካብ ዝምገባ ቀስ ብቐስ ዝተመጣጠነ ምግቢ ክምገባ ይግበአን ውን ተባሂሉ ኣሎ።

ሜዲካል ዶክተር ሜንግዢ ዋንግ እዚ መፅናዕቲ ፈለማ ኣብ ኣናፁ ፈተነ ዘካየደዎ ኮይኖም ብተመሳሳሊ ኣብ ደቂ ሰባት ዘጋጥም ከም ዝኾነ ውን ገሊፆም ኣለው። ኣዴታት ኣብ ዘጥቡባሉ እዋን ልክዑ ዝሓለፎ ኣመጋግባ እንትህልወን እቶም ህፃናት ንሕማማት ሽኮርን ፀቕጢ ደምን ኢሉ ውን ንልክዑ ዝሓለፎ መጠን ርጉዲ ዝቃልዕሉ ክሊ ዕድመ ድማ ኣብ ጉርምስና ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣለው።

ፍልፍል sciencenewsline.com

ድምፂ ወያነ ትግራይ
ምንጪ ፅፁይ ሓበሬታ!