ፌደሬሽን ስፖርት ዩኒቨርስቲ ኣፍሪካን ካብ ማሕበር ስፖርት ዩኒቨርስቲ ኢትዮጵያ ዝተውፃፅኡ ኣመራርሓ ስፖርት..

መቐለ መጋቢት 14/2010(ድወት) ኣብ ወርሒ ስነ 2010ዓ.ም ብክልልን ብሃገርን ደረጃ ንፈለማ እዋን መላእ ፀወታታት ዩኒቨርስቲ ኣፍሪካ ዘሰናድኦ ዩኒቨርስቲ መቐለ ክሳብ ሐዚ ዝሰረሐቶም ስራሕቲ እንታይ ከምዝመስል ትማሊ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ገምጋማዊ መድረኸ ተሳሊጡ።

ኣብቲ መድረኽ ካብ ፌደሬሽን ስፖርት ዩኒቨርስቲ ኣፍሪካን ካብ ማሕበር ስፖርት ዩኒቨርስቲ ኢትዮጵያ ዝተውፃፅኡ ኣመራርሓ ስፖርትን ኻልኦትን ዝተሳተፉ ኮይኖም ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፉ ኣካላት ብዩኒቨርስቲ መቐለ ዝህነፁ ዘለዉ መሰረተ-ልምዓት ስፖርት ታሽዓይ መላእ ፀወታታት ስፖርት ዩኒቨርስቲታት ኣፍሪካ ተዓዚቦም እዮም።

ኣብ መወዳእታ ድማ ዩኒቨርስቲ መቐለ ነቲ ውድድር ዝለዓለ ቱኹረት ብምሃብ ፅቡቕ ምድላው የካይድ ከምዘሎ ኣብቲ መድረኽ ተገሊፁ እዩ።

ታሽዓይ መላእ ፀወታታት ዩኒቨርስቲ ኣፍሪካ ካብ 25 ክሳብ 29 ሰነ 2010ዓ.ም ብኣሰናዳኢነት ዩኒቨርስቲ መቐለ ክካየድ እዩ።