ከፈልቲ ግብሪ ብርኪ "ሐ" ዘርኣይዎ ተበግሶ ኣብ ብርኪ “ለ” ክድገም ይግባእ

መቐለ ነሓሰ 02/2010(ድወ)ኣብ ምኽፋል ግብሪ ደረጃ “ሐ” ዝተርኣየ ተበግሶ ኣብ ደረጃ ”ለ” እውን ብተመሳሳሊ ክድገም በዓልመዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ፀዊዑ።

ኣብቲ በዓልመዚ ወናኒ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ትምህርቲን ስልጠናን ግልጋሎት ደምበኛታትን ኣይተ በላይ ገብረወልድ ንማህደረ ዜና ድምፂ ወያነ ትግራይ ከምዝሓበርዎ 1 ሓምለ ዝጀመረ ሰነ-ስርዓት ምኽፋል ግብሪ ደረጃ “ሐ” ዕውት ነይሩ ኢሎም።

ኣብዛ ክልል ካብ ዘሎ ከፋላይ ግብሪ ደረጃ “ሐ” እቲ 90 ሚኢታዊ ኣብ ግዚኡ ከምዝኸፈለን እዚ ተበግሶ ትማሊ 1 ነሓሰ ዝጀመረ ከፋላይ ግብሪ ብርኪ “ለ” ድማ ክደግሞ እቶም በዓል ሞያ ፀዊዖም።

ኣብ ዕለት 30 ሓምለ ገለ ምጭንናቕ ከምዝተርኣየ ዝሓበሩ ኣይተ በላይ እዚ ተግባር ኣብ ከፈልቲ ግብሪ ብርኪ “ለ” ውን ከይድገም ከፈልቲ ኣብ ግዚኦም መፂኦም ግቡኦም ክፍፅሙ ሓቲቶም።

ኣብ ከፈልቲ ግብሪ ደረጃ “ሐ” ዝተርኣየ ድኽመት ብሰንኪ መካረይቲ ኣብ ግዚኦም መፂኦም ዘይምኽፋሎምን መብዛሕትኦም መካረይቲ ካብ ቦታ ናብ በታ ብምንቅስቃሶም ዘጓነፈ ተግባር ምዃኑን ድማ ኣይተ በላይ ሓቢሮም’ዮም።