ቤት ምክሪ ኢህወደግ ፅባሕ ክሳለጥ እዩ

መቐለ 03 መስከረም 2011(ድወት) ቤት ምኽሪ ኢህወደግ 4 መስከረም ስሩዕ ጉባኤኡ ከካይድ’ዩ።

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ ዝተገምገመ ዛዕባታት ናብቲ ቤት ምኽሪ ቀሪቦም ምይይጥ ክካየደሎም’ዩ።

እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ መፋርቕ መስከረም ንዘካይዶ መበል 11 ውድባዊ ጉባኤ ኣብ ዝቐርብ ፀብፃብ’ውን ዓሚቕ ምይይጥ ክካየድ’ዩ ከምመግለፂ ቤት ምኽሪ ኢህወደግ።

ብዜካ እዚ ኣብ ወድዓዊ ሃገራት ጉዳያት ክዝቲ ቅፅቢት ይግበረሉ።