ኣገልግሎት ኣምቡላንስ ንምዕባይ ይስራሕ ኣሎ

መቐለ 30 መስከረም 2011(ድወት) ኣገልግሎት ኣምቡላንስ 1ን 25 ንምብፃሕ ይሰርሕ ኣለኹ ኢሉ ሚኒስቴር ሓለዋ ጥዕና።

እቲ ሚኒስቴር ንመራኸብቲ ሓፋሽ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ልዕሊ 3.6ቢልዮን ቅርሺ በጀት ብምምዳብ ኣብ 2011 ናብ ስራሕ ከምዝኣተው ገሊፁ ኣሎ።

በዚ’ውን 3ሽሕን 14 ኣምቡላንሳት ንምግዛእ ካብ ዝተትሓዘ ትልሚ እተን 1ሽሕን 153 ዝተገዝኣ ኮይነን እተን ዝተረፋ ድማ ፀገም ሸርፊ ወፃኢ ምስተቃለለ ንክግዘኣን ቀልጢፍካ ናብ ውሽጢ ዓዲ ንክኣትዋ ፃዕሪ እናተገበረ ምዃኑ ዳይሪክተር ሓላፊ ምሕደራ ንብረት እቲ ሚኒስተር ኣይተ እስክንድር ላቀው ገሊፆም።

ኣብ ትሸዓቲአን ክልላት ኣብ ክልተ ምምሕዳር ከተማን ዩኒቨርስታትን ዘለዋ ሆስፒታላት ሓደ ሓደ ኣምቡላንስ እንትትገዝኣ ሚኒስቴር ሓለዋ ጥዕና ድማ ተወሳኺ ኣምቡላንስ ብምግዛእ ፍርቂ ወፃኢ እናሸፈነ ከምዝርከብ ገሊፆም።

ብቁልጡፍ ናብ ትካል ጥዕና ብዘይምብፃሕ በዝሒ ቁፅሪ ሞት ኣዴታት ዝውስክ ዘሎ ብዝሰልጠነ በዓል ሞያ ዘይረአ ብምዃኑ እዩ። ነዚ ድማ ኣምቡላንሳት ንዝተሓሰበሉ ግልጋሎት ጥራሕ ክውዕላ ከምዘለዎን ኣተሓሳሲቦም።