ምርምር ህዋ ሳይንስ ትኩረት ይወሃቦ ተባሂሉ

መቐለ 04 ህዳር 2011(ድምፂ ወያነ) ንቐፃልነት ልምዓት እዛ ሃገር ሙሁራት ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኣብ ሳይንስ ምርምር ህዋን ትኹረት ገይሮም ንክሰርሑ ይግባእ ተባሂሉ።

ማሕበር ምርምር ህዋ ሳይንስ ኢትዮጵያ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ንዝርከቡ መምህራንን ተምሃሮን ኣብቲ ዓውዲ መዕበይ ግንዛበ መድረኽ ዘተ ተኻይዱ።

ኣካያዲት ስራሕ እቲ ማሕበር ወ/ሮ ቤዛ ተስፋየ ከምዝገለፅኦ ኣብ ውሽጢ ምድሪ ዝርከቡ ሃፍትታት ንምፍላጥን ኣብ ጥቕሚ ንምውዓልን ምርምር ሳይንስ ህዋ ዓብዩ ግደ ከምዘለዎ ገሊፀን።

ምርምር ህዋ ሳይንስ ንደቂ ሰባት ካብ ዘለዎ ረብሓ ሓደ ኣብ መሬት ዘለው ሃፍትታት ካብ ምፍላጥ ንላዕሊ ኩነታት ኣየር ቐዲምካ ብምግንዛብ ጥንቃቐ ክግበር ከምዘኽእል ወሲኺን ገሊፀን።