ዓለምለካዊ መርበብ ሓበሬታ www ዝትክእ solid ዝተሰየመ መርበብ ሓበሬታ ሒዙ ተመሊሱ

መቐለ 12 ሕዳር 2011(ድምፂ ወያነ) ሰር ቲም በርነር ሊ መበገሲ መርበብ ሓበሬታታት ዝኮነ መርበብ ሓበሬታ www ብምምሃዝ ሰር ዝብል ኣብ ኢንግሊዝ ኣብ ዝተተፈላለዩ ምያታት ሉዑል ግደ ንዘበርከቱ ዉልቀሰባት ዝወሃብ ሉዑል ሽልማት ተሸሊሙ 'ዩ ።

ኣመና እትፈትዋ መርበብ ሓበሬታ ኣየናይ እዩ ዝብል ሕቶ ቡዙሓት- ኣነ ፈልየ ዝሪኦ መርበብ ሓበሬታ የለን ክብል መልሲ ሂቡ። ኮይኑግና ዝመርፆም መርበብ ሓበሬታት ከም ዘለዉ ይዝረብ። መሃዚ ክትከዉን ከለካ ክትፈሊ የብልካን ክብል እዉን መብርሂ ሂቡ።

ሐዚ ለዉጢ ዝመፀሉ እዋን እዩ ክብል ድሕሪ እቲ ኣብ ዓ.ም.ፈ 2016 ዝተካየደ መረፃ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከምኡዉን ፍትሕ ኢንግሊዝ ካብ ሕብረት ኣዉሮፖ ሰዒቡ ዝተረኣየ እምነት ዝሰኣኑ ሓበሬታታት፡ ብፍላይ ከዓ ድሕንነት ዉልቃዊ ሓበሬታታት ዉሑስ ዝገብር ሓዱሽ solid መርበብ ሓበሬታ ንምስራሕ ከም ዝተገደደ ገሊፁ።

ማሕበራዊ ሚዲያታት ኣብ ልዕሊ ቡዙሓት ሰባት ዝብትነኦም ሓቂ ዘይብሎም ሓበሬታታት ንምክልካልን ዉልቃዊ ሰነዳት ተጠቀምቲ ካብታ ዝነኣሰት ብዓርሶም ዝለዓልዎ ስእሊ፡ ክሳብ ዓበይቲ ሰነዳት ድሕንነቶም ክሕሉ ዝክእል እዩ እቲ ሓዱሽ ይብል ሰር ቲም በርነር ሊ።

ዳኒኤል ገብረእግዝኣብሄር Dimtsi Weyane ትግርኛ

ፍልፍል፦ sky news