ዓለምለኻዊ ባንኪ ኣምበሳ መበል 93 ጨንፈር ኸፊቱ

መቐለ 10 ጥሪ 2011(ድምጺ ወያነ) ምብርካት ትካላት ፋይናንስ ኣብ ዕቤት ቁጠባና ዕዙዝ ኣበርክቶ ክህልዎ እዩ ኢሎም ነበርቲ ወረዳ ጣንቃ ኣበርገለ እቶም ነበርቲ ነዚ ዝገለፁ ዓለም ለኸ ባንኪ ኣንበሳ አብ ከተማ የጭላ ብብርኪ ክልል መበል 93 ጨንፈሩ ኣብ ዝኸፈተሉ እዋን እዩ

ብብርኪ ሃገር መበል 213 ብብርኪ ክልል ድማ መበል 93 ጨንፈሩ ኣብ ከተማ የጭላ ዝኸፈተ ዓለም ለኸ ባንኪ ኣንበሳ ኣብቲ እዋን ዝተረኸቡ ነበርቲ ወረዳ ጣንቃ ኣበርገለ ምብርካት ትካላት ፋይናንስ ኣብ ዕቤት ቁጠባና ዕዙዝ ኣበርክቶ ብምህላዉ ብምክፋት እዚ ጨንፈር ዝለዓለ ታሕጋስ ተሰሚዑና ኣሎ ኢሎም

ምህርትታት ሕርሻ ዓሳ ኦቾሎኒ ዕጣንን ካልኦትን ብበዝሒ ዝፈርየላ ወረዳ ጣንቃ ኣበርገለ ብፍላይ ኣብዞም ዘርፍታትን ካልኦትን ንዝዋፈሩ ሓረስቶትን ሰብ ሃፍትን ከምኡ ድማ ነጋዶ እቲ ከባቢ ኣብ ዕቤት ቁጠበኦም ዝለዓለ እጃም ከም ዝህልዎ ኣብቲ ስነ-ስርዓት ተገሊፁ እዩ

ኣካያዲ ስራሕ ዓለም ለኸ ባንኪ ኣንበሳ ጨንፈር የጭላ ኣይተ ከድር ዓብደልቃድር ኣብቲ እዋን ከም ዝበልዎ እቲ ጨንፈር ጠለብ እቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ኣብ ግምት ብምእታው ከም ዝተኸፈተ ብምሕባር ብዝግባእ ክጥቀመሉ ከም ዘለዎ ድማ ተዛሪቦም