ካብ ንግዲ ወፃኢ መዓድናት ዝተረኸበ ሸርፊ ወፃኢ 5ሚኢታዊ ጥራሕ እዩ…

መቐለ 23 ጥሪ 2011(ድምፂ ወያነ) ኣብቶም ዝሓለፉ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ካብ ንግዲ ወፃኢ መዓድናት ዝተረኸበ ኣታዊ ሸርፊ ወፃኢ ካብ ዝተትሓዘ ትልሚ 5ሚኢታዊ ጥራሕ ምዃኑ ተገሊፁ።

ሚኒስቴር መዓድንን ነዳድን ፀብፃብ ኣፈፃፅማ ስራሕ ሕሉፋት ሽዱሽተ ኣዋርሕ ንኣባላት ቐዋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ሃፍቲ ተፈጥሮ፣ ማይ መስኖን ኢነርጅን ኣብ ዘቕረበ ፀብፃብ ኣብቲ ዝሓለፈ መንፈቕ ዓመት 2011ዓ.ም ካብ ሃፍቲ መዓድን ዝተረኸበ ኣታዊ ሸርፊ ወፃኢ ካብ ትልሚ 5ተ ሚኢታዊ ጥራሕ እዩ።

ኣብቶም ዝሓለፉ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ካብ መሸጣ ሃፍቲ ተፈጥሮ መዓድን ልዕሊ 528ሚልዮን ዶላር ንምርካብ መደብ እኳ እንተነበረ ብጭቡጥ ዝተረኸበ ኣታዊ ግና 30ሚልዮን ዶላር ጥራሕ እዩ እዚ ድማ ካብ ትልሚ 5ሚኢታዊ ጥራሕ እዩ።

እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ እዋን ካብ ዝነበረ 33ሚኢታዊ ኣፈፃፅማ ኣዐርዩ ዝተሓተ እዩ።

ምኽንያት ምትሓት ኣፈፃፅማ እቲ ኣታዊ ኮንትሮባንድ ንግዲ፣ ፀገም ፀጥታን ፖለቲካዊ ዘይምርግጋዕን ሕፅረት ሸርፊ ወፃኢን ልምዓት ሜድሮክ ስራሕቱ ምቁራፅን ተቐሚጦም ኣለዉ።

ኣብቲ እዋን ኣካቢት ቐዋሚ ኮሚቴ ሃፍቲ ተፈጥሮ፣ ማይ፣ መስኖን ኢነርጅን ወይዘሮ ጀንበርነሽ ክንፈ ካብቲ ዓውደ ዝርከብ ኣታዊ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናነከየ ይኸይድ ከምዘሎ ገሊፀን።