ኢትዮጵያውያን ብዓመት ዝምገቦ ስጋ 7 ኪሎ ግራም: መፅናዕቲ ዩኒቨርስቲ ኦክስፎርድ

መቐለ 29 ጥሪ 2011(ድምፂ ወያነ) ሓደ ኢትዮጵያውያን ብዓመት ዝምገቦ ስጋ 7 ኪሎ ግራም እንትኾን እዚ ድማ ምስ ዝማዕበላ ሃገራት እንትነፃፀር ብ10 ዕፅፊ ዝነኣሰ እዩ ኢሉ ሓደ መፅናዕቲ ዩኒቨርስቲ ኦክስፎርድ።

ዋላ እኳ ድሌት ምምጋብ ስጋ ደቂ ሰባት እናነከየ እዩ እንተተባህለ ካብ ግዘ ናብ ግዘ ግን ምብላዕ ስጋ እናወሰኸ ምዃኑ ሓቢሩ እቲ መፅናዕቲ።

ዝለዓለ ተጠቀምቲ ስጋ ሃገራት ዓለምና ተባሂለን ዝተፀርሓ ሃገራት ኣሜሪካ፣ ኣውስትራልያ፣ ኣርጀንቲናን ኒውዝላንድን እየን።

ዝተሓተ ተጠቀምቲ ስጋ ዝተብሃላ ድማ ሃገራት ኣፍሪካን ዘይማዕበላ ሃገራትን እንትኾና ካብዚ ሓደ ኢትዮጵያዊ ዝምገቦ መጠን ስጋ ብዓመት ብማእኸላይ 7 ኪሎ ግራም ሩዋንዳ 8 ኪሎ ግራም፣ ከምኡ እውን ናይጀርያ 9 ኪሎ ግራም፣ ምዃኑ ተሓቢሩ።

ይኹን እምበር እቲ ሓበሬታ ከምዘመላክቶ መጠኑ ዝሓለወ ምህርቲ ስጋ ምብላዕ ንጥዕና ደቂ ሰባት ተመራፂ እዩ።

ብኣንፃሩ ዝለዓለ መጠን ስጋ ምብዕ ፀገም ጥዕና ከስዕብ ስለዝኸኣለ ሰባት ስጋ እንትምገቡ ብመጠኑን ውሱንን ብምግባር ምስ ካልኦት ምግብታት ብዝተመጣጠነ መንገዲ ክምገብዎ ከምዝግባእ ሰብ ሞያ ጥዕና ይምዕዱ።እዚ ድማ ምስ ካልኦት ሃገራት እንትነፃፀር ዝነኣሰ እዩ ተባሂሉ ፍልፍል ቢቢሲ ዓምዲ ጥዕና።