ማእኸል ሕክምና ስነ-ተዋልዶ ተኸፊቱ

መቐለ 04 ለካቲት 2011(ድምፂ ወያነ) ዝተዋደደ ኣገልግሎት ሕክምና መካንነት ዝህብ ማእኸል ሕክምና ስነ ተዋልዶ ተከፊቱ።

እቲ 1.9 ሚልዮን ዶላር ወፃኢ ዝተሃነፀን ብፕረዝደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተመሪቁ ንኣገልግሎት ድልው ዝኮነን ማእኸል እንቁላሊሕ ጓል ኣንስተይትን ዘርኢ ወዲ ተባዕታይን ብምውሳድ ካብ ማህፀን ወፃእ ቆልዓ ክፍጠር ብምግባር ኣብ ማህፀን እታ ጓል ኣንስተይቲ ዝቅመጠሉ ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ኣገልግሎት ዝወሃበሉን’ዩ።

እዚ ማእከል ኢለን ፕረዝደንት ሳህለወርቅ ነዚ ኣገልግሎት ደልየን ዝንገላትዓ ዝነበራ ወገናት ፀገመን ዝፈትሕ’ዩ በላ’ሞ ኣብቲ ማእኸል ዝግልገሉ መፃምዲ ሓሳቦም ክሰምር ተመንየን።

ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር ኣሚር ኣማን ብወገኖም እዚ ማእኸል ንኣስታት 5 ሚልዮን ምውላድ ዘይክእሉ መፃምዲ ዝተማልአ ኣገልግሎት ከምዝህብ ሓቢሮም።

ኣብዚ ሐዚ እዋን ብተፈጥሮኣዊ መንገዲ ክወልዱ ዘይከኣሉ 1ሽሕን 700 መፃምዲ’ኳ ዝተመዝገቡ እንተኮነ ብዓቅሚ እቲ ማእኸል ግን ኣብዞም 6ተ ኣዋርሕ ን500 መፃምዲ ጥራሕ ኣገልግሎት ከምዝህብን እቶም ዝተረፏ ካልእ ኣማራፂ ከናድዩን ሜዲካል ዳይረክተር እቲ ማእኸል ዶክተር ቶማስ መኩርያ ሓቢሮም።

ኣብ ምዕባይ ኣብ ዝርከባ ሃገራት ካብ 10-15 ሚኢታዊ መፃምዲ ብተፈጥሮኣዊ መንገዲ ቆልዓ ምውላድ ከምዘይክእሉ ይግለፅ።