መሰናድኦ ቤት ትምህርቲ ሃፀይ ዮውሃንስ ራብዓይ ሓገዝ 2.2ሚልዮን ቅርሺ ረኺቡ…

መቐለ 06 መጋቢት 2011(ድምፂ ወያነ) ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ (ት.እ.ም.ት) ኣብ መላእ ትግራይ ስራሕቲ ምጥንኻር ኣብያተ ትምህርቲ ይሰርሕ ከምዘሎ ገሊፁ።

እዚ ዝተገለፀ ስራሕቲ ምግባረ ሰናይ ትእምትን መሰናድኦ ቤት ትምህርቲ ሃፀይ ዮውሃንስ ራብዓይ መቐለ ኣብ ምርግጋፅ ፅሬት ትምህርቲ ኣገዳስነት ናውቲ ኮምፒዩተራት መዐደጊ ዝውዕል ሓገዝ 2.2ሚልዮን ቅርሺ ኣብዝሃብሉ እዋን እዩ።

እዚ ሓገዝ ዝተውሃበ ተወከልቲ፣ ተምሃሮ፣ መምህራን ወለዲ ተምሃሮን ኣብዝተረኸብሉ እዋን እዩ።

ኣብቲ ስነ-ስርዓት ርኽክብ ዝተረኸቡ ምክትል ዳይሬክተር ስራሕቲ ምግባረ ሰናይ ትእምት ኣይተ ኣብርሃለይ ኣስመላሽ ዘበናዊ ናውቲ ትምህርቲ ብፍልጠትን ክእለትን ተወዳደርቲ ተምሃሮ ንምፍራይ ወሳኒ ምዃኑ ኣረዲኦም።

ኣይተ ኣብርሃለይ ወሲኾም ምርግጋፅ ፅሬት ትምህርቲ ትኹረት ክግበረሉ ዝግባእ ጉዳይ ምዃኑ ኣመልኪቶም።

ርእሰ መምህር እቲ ቤት ትምህርቲ መምህር ተወልደ ገብረሚካኤል ብወገኖም ትእምት ነቲ ቤት ትምህርቲ ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 90ሚልዮን ቅርሺ ዝግመት ሓገዝ ምግባሩ ሓቢሮም።

ተምሃሮ እቲ ቤት ትምህርቲ ዝናቡ ሃይለን ህሊና መብራህተንን ብወገኖም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ሕፅረት ኮምፒዩተራት ብምንባሩ ተምሃሮ ይፅገሙ ከምዝነበሩን እዚ ፀገም ንምፍታሕ ትእምት ዝሃቦ ሓገዝ ገንዘብ ዝለዓለ ረብሓ ከምዝሃብዎን እምነቶም ገሊፆም።