ክልላዊ መበሰሪ ምግብን ስርዓተ አመጋግባን ፖሊሲ ኢትዮጵያ አብ ከተማ መቐለ ዘተ ይሳለጥ አሎ።

መቐለ 28 መጋቢት 2011(ድምፂ ወያነ) ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ኣይተ ተኽላይ ወ/ማርያም ኣብ ምግብን ስርዓት አመጋግባን አመልኪቶም መኽፈቲ ዘረባ ኣስሚዖም። ሕጽረት ምግቢ ዘይ ምዕሩይ ኣመግባ እንተጋጥም ዕብራ ፣ድኽዳኸ ፣ዝሕለት ኣእምሮን እቲ ዘኸፈአ ከዓ ንሞት የቃልዕ።

ነዚ ንምዕጋት ድማ መንግስቲ ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳት እንዳገበረ ይርከብ። ምግብን ስርዓት አመጋግባን ደቂ ሰባት ብምርግጋጽ ጥዕንኡ ዝተሓለወ ዜጋ ክህልው ምግባር ሓላፍነት ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ምኻኑ ኣብቲ መድረኽ ተሓቢሩ።

ኣብቲ ዝሳለጥ ዘሎ ዝተፈላለዩ መድረግቲ ኣካላት ዝተረኸቡ እንትኾኑ ምግብን ስርዓት አመጋግባን ፖሊሲ ዓዉደ መጽናዕቲ እዩ።

ዋና ዕላማ እተ መድረኽ ሒዝዎ ዝተበገሰ ኣብ ዙርያ ምግብን ስርዓት አመጋግባን ዜጋታት ዝግባእ ግንዛበ ክሕዙ ብምግባር ውሕስ ጥዕና ወኒኖም ኩለ መዳይ ተረባሕነቶም ዘረጋግጽሉ ባይታ ምምዕርራይ እዩ።