ኣብ ኢትዮዽያ ዝህነፁ ህንፃታት ሃገራዊ መግለፂ ዘይብሎም እዮም- ሚኒስቴር ባህልን ቱሪዝምን

መቐለ 07 ግንቦት 2011(ድምፂ ወያነ) ኣብ ኢትዮዽያ ዝህነፁ ህንፃታት መብዛሕቲኦም ሃገራዊ መግለፂ ዘይብሎም ከምዝኾኑ ሚኒስትር ባህልን ቱሪዝምን ዶክተር ሂሩት ካሳው ተዛሪበን፡፡

ሚኒስቴር ባህልን ቱሪዝምን ኣብ ልምዓት ቱሪዝም፣ ሓለዋን ክንክንን ሓድግን ኣድሂቡ ኣብቲ ዓውዲ ምስ ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ ስነ- ህንፃን መሃንዲሳትን ዘተ ኣካይዱ፡፡

ሚኒስትር ዶክተር ሂሩት ኣብቲ እዋን ከምዝገለፅኦ ቀልቢ ዓለም ምስሓብ ዝከኣል ዝህነፁ ህንፃታት ከምኡ እውን ሓድግታት ኢትዮያዽዊ መልክዕ እንትህልዎምን ገለፅቲ እንትኾኑን እዩ ኢለን፡፡

ስለዝኾነ’ውን ዓለም ንኢትዮያዽያ ንኽትከባ እንድሕር ተደልዩ ካብ ታሕቲ ጀሚሩ ዘሎ ቁሳውን መንፈሳዊን ከምኡ’ውን ባህላዊ ፀጋታትና ሃገራዊ መልክዕ ክሕዙ ምግባር ኣድላዩ ምኳኑ ተገሊፁ፡፡