ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ ሎሚ ኣኼብኡ ከካይድ ‘ዩ

መቐለ 08 ግንቦት 2011(ድምፂ ወያነ) ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ን ካብ ሎሚ ጀሚሩ ።

እቲ ኮሚቴ ንዘተ ዘቕርቦ ሰነድ ድሕሪ ምምይያጥ ቐፀልቲ ኣንፈታት ከቐምጥ እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር።

ፈፃሚ ስራሕ ኢህወዴግ ኣብ ቐረባ እዋን ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ኣብ ሓፂር እዋን ብሓባር እናተራኸበ ህልዊ ሃገራዊ ኩነታት ብምግምጋም ኣንፈታት ከምዘነፅር ኣብ ስምምዕነት ከምዝበፅሐ ካብ ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ኢህወዴግ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመልክት።