ርክብ ቻይናን ሕብረት ኣውሮፓን ክዓቢ ከም እትደሊ ቻይና ገሊፃ

መቐለ 02 ሓምለ 2011(ድምፂ ወያነ) ቻይና ምስ ሕብረት ኣውሮፓ ዘለዋ ዝምድና ክተዕብዮ ከምእትድሊ ተገሊፁ።

ሚኒስትር ሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ዋንግ ይስ ከምዝበልዎ ኣብ መንጎ ቻይናን ሕብረት ኣውሮፓን ዝነበረን ዘሎን ዝምድና ኣብዚ ሓዱሽ መድረኽ ብዝሓሸ ንምምዕባል ድልየት ቻይና እዩ።
ዋንግ ነዚ ዝገለፁ ምስ ፖላንዳዊ መዘንኦም ጃክ ዘፕቶዊዝ ኣብ ዝነበሮም ዘተ እዩ።

ቻይናን ሕብረት ኣውሮፓን ኣብዚ ዘበን እዚ ከም ክልተ ተናሓናሕቲን ተፃባእትን ሓይልታት ዘይኮነስ ዓለምና ናብ ሓዱሽ መድረኽ ዝወስዳ ተሓጋገዝትን መላፍንትን ሓይልታት እየን ክኾና ዝግባእ ኢሎም ዋንግ ኣብ ዘረብኦም።

ቻይና ከም ሃገር ኮነ ሕብረት ኣውሮፓ ከም ዞባዊ ወደብ ናፃ ቁጠባ ዓለም ኣብ ምህናፅ ተመሳሳሊ ድልየትን ተልእኾን ከምዘለወን እዩ ዝተገለፀ።

ቻይና ኣብ ምጥንኻር ዞባዊ ወደብ ሕብረት ኣውሮፓ፣ሓድነት እቲ ሕብረት ከምኡ እውን እቲ ሕብረት ኣብ ዓለምለኸ ዲፕሎማሲ ክፈጥሮ ንዝደልዮ ፅልዋ ሓጋዚት ከምዝኾነት ተገሊፁ። CGTN ከምዝፀብፀቦ።