ቤት ምኽሪ ክልል ስማልያ ልዕሊ 18.3 ቢልዮን በጀት ኣፅዲቑ

05 ሓምለ 2011(ድምፂ ወያነ) ቤት ምኽሪ ክልል ሰማልያ በጀት 18 ቢልጎንን 300 ሚልዮን ኣፅዲቑ።

ቤት ምኽሪ እቲ ክልል ትግራይ ተሽዓይ መደበኛ ጉባኤኡ ኣካይዱ ኣሎ።

ኣብዚ ጉባኤ ንመፈፀሚ ስራሕቲ በጀት ዓመት 2012 ዝውዕል 18.3 ቢልዮን ቅርሺ ዘፅደቐ እንትኸውን ካብ ሕሉፍ ዓመት ናይ 646 ሚልዮን ቅርሺ ሓለፋ ከምዘለዎ ንምፍላጥ ተኻኢሉ።

ሓላፊ ቢሮ ፋይናንስን ኢኮኖምያዊ ልምዓትን እቲ ክልል ኣይተ ሙበሽር ዱቦድ ነቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ምንጪ እቲ ገንዘብ ካብ ድጎማ መንግስቲ ፌደራል፣ሓገዛት ወፃኢ፣ናይቲ ክልል ውሽጣዊ ኣታዊ ከምኡ እውን ካብ ፈንድ ቐነሳ ድኽነት እዩ።

ጎኒ ጎኒ ስርራሕቲ መሰረተ ልምዓት እቲ በጀት ንህንፀት ሓደሪ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ትሽዓተ ዞባታታት እቲ ክልል ዝርከቡ ኣርቢሖም ዝነበሩ መራሕቲ ስድራ ምዃኑ ተገሊፁ።

በዚ በጀት ሓደስቲ ቀደማይ ብርኪ ሆስፒታላት ከምዝህነፀን ን150 ጣብያታት ጥዕና ናውቲ ሕክምና ከምዝዕደግን ተገሊፁ።

እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ውዕልኡ ፀብፃብ ስራሕ ላዕላዋይ ቤት ፍርድን ዋና ኦዲተርን እቲ ክልል ኣዳሚፀ እዩ። ኢዜኣ ከምዝፀብፀቦ።