ሩስያን ዩክሬንን ኣብ መንጎአን ዘሎ ጎንፂ ንምፍታሕ ዘትየን።

05 ሓምለ 2011(ድምፂ ወያነ) ሩስያን ዪክሬንን ኣብ ምብራቓዊ ክፋል ዩክሬን ዘሎ ጎንፂ ብሰላማዊ መንገዲ ዕልባት ኣብ ዝረኽበሉ ርእሰ ጉዳይ ዘትየን።

መራሒ ሩስያ ቨላድማር ፑቲንን ፕረዚደንት ዪክሬን ቨልድማይር ዘለሰንኪን ፈለማይ ናይ ስልክ ዘተ ምክያዶም ይግለፅ ኣሎ።

ኣብ ዝሓለፈ ማያዝያ ዩክሬን ኣብ ዘከየደቶ ፕረዚደንታዊ መረፃ ዝተዓወቱ ዘለስንኪ እቲ ዘተ ክካየድ ተበግሶ ዝወሰዱ ምዃኖም ተሓቢሩ።

ክልቲኦም መራሕቲ እቲ ጎንፂ ብዘላቕነት ንምፍታሕ ቀፃሊ ርክባት ክገብሩ ምስምመዖም CGTN ፀብፂቡ።

“ኖርማዲ ፎር” እናተብሃለ ዝፅዋዕ ቅልውላው ዩክሬን ንምእላይ ካብ ኣርባዕተ ሃገራት ዝተወፃፅአ ኮሚቴ ተወሳኺ ኣባል ከምዘድልዮ ኣብ ዘተኦም ተላዒሉ እዩ። “ኖርማዲ ፎር” እኩብ ተወከልቲ ሃገራት ጀርመን፣ሩስያ፣ፈረንሳይን ዩክሬንን እንትኸውን ዘለሰንክ ኣሜሪካን ብረጣንያን ናይዚ ጉጅለ ሽምግልና እዚ ኣባላት ክኾና ሓሳብ ኣቕሪቦም ኣለዉ።

ማዕኸን ዜና ሩስያ ከምዝሓበሮ ቨላድማር ፑቲን ንምዕባይ ኣባል ሃገራት “ኖርማዲ ፎር’’ ሓዊሱ ዝኾነ ይኹን መበገሲ ሓሳብ ዩክሬን ብፀጋ ከምዝቕበልዎ ተገሊፁ።
ዘለሰንኪ ድሕሪ ባይታ ፓለቲካዊ ንጥፈት ዘይብሎም እኳ ድኣስ ብዓወደ ኪነ ጥበብ ዝፍለጡ ዩክሬናዊ ፕረዚደንት ምዃኖም ዝፍለጥ እዩ።