ዘይሕጋዊ ዝውውር ሸርፊ ወፃኢ ብዘላቕነት ንምፍታሕ ዝሐሸ ስርዓት ኣጠቃቅማ ምዝርጋሕ የድሊ……

27 ነሓሰ 2011 ዓ.ም(ድምፂ ወያነ) ኣብ ኢትዮጵያ ዘይሕጋዊ ዝውውር ሸርፊ ወፃኢ ብዛላቕነት ንምፍታሕ እቲ ርክብ ምዕባይን ዝሓሸ ኣጠቓቕማ ስርዓትን ክህሉ ከምዝግባእ ተሓቢሩ።

ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣጠቓቕማ ሸርፊ ወፃኢ ኣብ ዘድህቡ ፖሊሲታትን መምርሒታትን ተግባራዊ ምግባር ከምዝቕፅል ገሊፁ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝሓሸ ሸርፊ ወፃኢ ከምዝነበረ ኣፍሊጡ ኣሎ።

ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ካብ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ወፃኢን መሰረት ልምዓትን ካልኦት ዓውድታትን ብተደጋጋሚ ቁጠባ ዕብየት ክተመዝግብ ከም ዝፀንሐት ዝፍለጥ እዩ።

ምስ ዕብየት እቲ ቑጠባ ሓቢሩ ዝኸድ ቀረብ ሸርፊ ወፃኢ ዘይምህላዉ ድማ ከም ፀገም ክላዓል ዝፀንሐ እንትኾን ነዚ ዋና ምኽንያት ድማ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኣብ ዕደጋ ዝዘዋወር ሸርፊ ገንዘብ እዩ።

መንግስቲ ኣብቲ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት 2011 ብዝገበሮ ክትትልን ቁፅፅርን ዝለዓለ ቁፅሪ ዘለዎም ገንዘብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከምዝሓዘ ክገልፅ ፀኒሑ እዩ።

ይኹን እምበር ዘይሕጋዊ ሸርፊ ወፃኢ ብዘላቕነት ንምፍታሕ መንግስቲ ኣብ ንግዲ ወፃኢ ክድህብን ቀረብ ከመሓይሽ ከምዝግባእን ተመልኪቱ ኣሎ።