3ሽሕን 206 ነጋዶ ቃፍታ ሑመራ “ሐ”ን “ለ”ን ፍቓዶም ብእዋኖም ከምዘሐደሱ ተገሊፁ….

መቐለ 06 ጳጉሜን 2011 ዓ.ም(ድምፂ ወያነ) ካብ ዘለዉ ነጋዶ ደረጃ ሐን ለን ዛጊድ እቶም 3 ሽሕን 206 ዝኾኑ ነጋዶ ንግዲ ፍቃዶም ብእዋኑ ከምዘሐደሱ ቤት ፅሕፈትልምዓት ከተማ ፣ንግድን ኢዳስትርን ወረዳ ቃፍታ ሑመራ ኣፍሊጡ፡፡

ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ልምዓት ከተማ ፣ ንግድን ኢድስትርን እታ ወረዳ ኣይተ ገብርሂወት ገብረማርያም ከምዝሓበርዎ ፤ እቲ ነጋዳይ ግብሪ እንትኸፍል ሓቢሩ ንግዲ ፍቃዱ ንከሐድስ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ቡዙሕ ምልዕዓላት እንተተገብረ እኳ ሐዚ እውን ጉድለታት ከምዘለዉ ኣመልኪቶም፡፡

ንግዲ ፍቓድ ንምሕዳስ ግዜ ኣለኒ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ብቐፃልነት ክቕረፍ ዘለዎ ኣረኣእያ ከምዝኾነን ጠቅላላ ሕድሳት ንግዲ ክሳብ ታሕሳስ 30 ብምዃኑ ካብዚ ዕለት ዘሕለፈ ነጋዳይ ቅፅዓት ከምዝፅበዮ ፈሊጡ ብእዋኑ ንግዲ ፍቓዱ ከሐድስ ከምዝግባእን ኣገንዚቦም፡፡

ከም ወረዳ ቃፍታ ሑመራ ካብ 5ሽሕን 665 ጠቅላላ ነጋዶ ዛጊድ እቶም 62 ሚኢታዊ ጥራሕ ንግዲ ፍቃዶም ከም ዘሐደሱን ምስ ዝሓለፈ ዓመት እንትነፃፀር ተመሳሳሊ ኣፈፃፅማ ከምዘለዎን ካብቲ ቤት ፅሕፈት ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ፡፡