ሪፈራል ሆስፒታል ኣክሱም ሕክምና ሙልቆ ማህፀን ክህብ’ዩ

መቐለ ሕዳር 02/2009(ድወት) ብስፔሻሊስታት ሕክምና ማህፀን ውሽጢ ዓድን ወፃእን ተሓጊዙ ግልጋሎት ሕክምና ሙልቆ ማህፀን ንዘለወን ኣደታት ከምዝህብ ሪፈራል ሆስፒታል ዩኒቨርሲቲ ኣኽሱም ኣፍሊጡ።

ሓላፊ ኮሌጅ ጥዕና ሳይንስ ሪፈራል ሆስፒታል ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ዶክተር ተወልደ ወጋየሁ ከምዝገለፁዎ ካብ 5 ክሳብ 15ሕዳር 2009ዓ.ም ኣብ ዘለው መዓልታት ሙልቆ ማህፀን ንዘለወን ኣደታት ግልጋሎት ሕክምና ንምሃብ ምድላው ተገይሩ ኣሎ።

ላዕለዎት ክኢላታት ሕክምና ማህፀን ውሽጢ ዓድን ወፃእን ካብ ኢንግሊዝ ዝመፁ ሓካይምን ብሓባር ብዝወሃብ ግልጋሎት ሕክምና ግዳይ እዚ ሕማም ዝኾና ኣደታት ክግልገላ ፀዊዖም።

ሙልቆ ማህፀን ንማህፀን ዝድግፍ ኣካል እንትደክም ብዘይ ክኢላ ጥዕና ብዝግበር ወሊድ ኣብ እዋን ወሊድ ኣብ ገዛ ብምድንጓይ ከምኡ’ውን ድሕሪ ብዙሕ ወሊድን ብዘየቋርፅ ኡሕታ (ሰዓል) ዝፍጠር ማህፀን ካብ ቦትኡ ንደገ ምውፃእ ብምዃኑ ነዚ መፍትሒ ዝህብ ግልጋሎት ምዃኑ ዝገለፁ ሓኪም ሪፈራል ሆስፒታል ድማ ዶክተር ገብረመድህን ገብረወባት’ዮም።