ጥዕና ይሃበልና!

belly fat
ስብሒ ኣብ ሰብነት ብዝግባእ ዘይምሓዝ ንዝተፈላለዩ ሕማማት የቃልዕ’ዩ ስብሒ ኣብ ሰብነትና ኣብ ግቡእ ቦትኡ ተዘይተኣኪቡ ንሕማማት ሽኮርያ፣ልቢ ድኻምን ስትሮክን ዝቃልዕ ምዃኑ ተመራመርቲ ዩንቨርስቲ ካምፕረጅ ተዛሪቦም፡፡ ኣብ ልዕሊ 200ሽሕ ሰባት ዝተኻየደ እዚ መፅናዕቲ ብዝተፈላለዩ ጅናት ዝተሃነፀ ስብነት ዘለዎም ሰባት ስብሒ ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ሰብነት ኣብ ትሕቲ ቖርበት ኣብ ግቡእ ቦታ ምእካብ ዓቅሞም ትሑት’ዩ ተባሂሉ፡፡ እዚ’ውን ሰብነቶም ንኣንሱልን ክፃወር ዝገብር ከምዝኾነ ተሓቢሩ፡፡ ኣንሱሊን መጠን ሽኾር ሰብነትና ዘመጣጥን ኮይኑ እቲ ዝተገለፁ ፀገም ዘለዎም ሰባት ግና ዋላ ቀጠንቲ ይኹኑ ንሕማማት ሽኾር ልቢ ድኻምን ስትሮክን ተቃላዕቲ’ዮም ተባሂሉ፡፡ ስለዝኾነ’ውን ኩነታት ሰብነት ብዝየገድስ ቀጢን ይኹን ረጊድ ጥዑይ ኣመጋግባን ኣካላዊ ምንቅስቃስን ክገብር ከምዝግብኦ እቶም ተመራመርቲ ገሊፆም፡፡ WWW.BBC.com