ጉድኣት ኤች.ኣይ.ቪ/ኤድስ ንምንካይ ቐፃሊ ፃዕሪ የድሊ…

መቐለ ሀዳር 22/2009(ድወት) ኤች.ኣይ.ቪ ኤድስ የብፅሖ ዘሎ ጉድኣት ሐዚ’ውን ዝለዓለ ብምዃኑ ሕብረተሰብን ዝምልከቶም ኣካላትን ክረባረቡ ሚኒስቴር ሓለዋ ጥዕና ፀዊዑ።

ዓለምለኸ መዓልቲ ምክልኻልን ምቑፅፃርን ኤድስ ብደረጃ ሃገር ንመበል 28 ግዘ “ሐዚ’ውን ትኹረት ንምክልኻል ኤች.ኣይ.ቪ/ኤድስ” ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ሎመዓንቲ ክኽበር እዩ።

ሚኒስትር እቲ ሚኒስቴር ፕሮፌሰር ይፍሩ ብርሃነ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ምእተ ኣመተ ዝተትሓዙ ሽቶታት ምንካይ ዝርግሐ እቲ ሕማም ብዝተሰርሑ ስራሕቲ ብምኽንያት ኤች.ኣይ.ቪ ዘጋጥም ሞት ምንካይ ከምዝተኽኣለ ገሊፆም።

ኣብዚ ሐዚ እዋን ዕድል ምትሕልላፍ እቲ ሕማም ብ90ሚኢታዊ ከምኡ’ውን ዕድል ምሟት 70ሚኢታዊ ምንካይ ከምዝተኸኣለ ዝገለፁ ፕሮፌሰር ይፍሩ ኣብ ገለ ኽፋላት ሕብረተሰብ ዝረኣ ምዝንጋዕ ሕማም ኤች.ኣይ.ቩ ዘብፅሖ ጉድኣት ክቕፅል ይገብር ከምዘሎ ሓቢሮም።

በብዓመቱ ልዕሊ 16ሽሕ ሰባት በዚ ሕማም ህይወቶም ዝሓልፍ ኾይኑ ልዕሊ 21ሽሕ ድማ በቲ ቫይረሰ ይተሓዙ።

ብምዃኑ ድማ ሕብረተሰብ ሕማም ኤች.ኣይ.ቪ ጠቕሊሉ ከምዘይጠፍኣ ተገንዚቡ ኣድላይ ጥንቓቐ ክገብር እቶም ሚኒስትር ሓቲቶም።
ዝርግሐ እቲ ሕማም ንምቑፅፃር እቲ ሚኒስቴር ስራሕቲ ምዕባይ ግንዛበን ግልጋሎት ምርመራን 90ሚኢታዊ ንምብፃሕ ፃዕሪ ይገብር ከምዘሎን እቲ ቫይረስ ኣብ ደሞም ዘለዎም 90ሚኢታዊ መድሓኒት ክወስዱን ንምግባር ፃዕሪ ከምዝግበር ኣመልኪቶም።

ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ 1.2ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት እቲ ቫይረስ ኣብ ደሞም ይርከብ።