ኣድራሻ

ኣድራሻ ድምፂ ወያነ ትግራይ

ቁፅሪታት ስልኪ      251-34-441 0545

                   251-34-441 0544

                    251-34-440 9108

ማርከቲንግ        251-34-441 0547

ቁፅሪታት ፋክስ   251-34-440 5485

                      251-34-440 9606

                      251-34-441 0540

                     ቁፅሪ ሳፁን ፖስታ 450 

ኢ-ሜይል           Program@dmtsiweyane.com

                      Administer@dmtsiweyane.com

                      Enginering@dmtsiweyane.com

                      dwet@dmtsiweyane.com