ዝተወሃሃደ ስጋ ምምጋብ ኣስሚ የጋድድ እዩ…

መቐለ ታህሳስ 12/2009(ድወት) ኣብ ፋብሪካ ዝተወሃሃደ ውፅኢት ስጋ ምምጋብ ምልክታት ኣስሚ ዘጋድድ ምዃኑ ሓደ መፅናዕቲ ኣመላኺቱ።

ኣስታት ሓደ ሽሕ ፈረንሳውያን ዝተሳተፍሉ እዚ መፅናዕቲ ብሰሙን ልዕሊ ኣርባዕተ ጊዜ ኣብ ፋብሪካ ዝተወሃሃደ ስጋ ምምጋብ ሓደጋ ከምዘስዕብ ተመራመርቲ ገሊፆም።

እቶም ተመራመርቲ ከምዝገለፅዎ ኣብ ዝተወሃሃደ ስጋ ኣብ ረብሓ ዝውዕልን እቲ ስጋ ከይበላሸው ዝገብር ናይትሬት ዝተብሃለ ውህድ ንመተሓላለፊ ኣየር ሰብነትና ዝጎድእ እዩ።

ኮይኑ ግና ክንደየናይ ጎዳኢ ምዃኑ ከምዘይተነፀረን ተወሳኺ መፅናዕቲ ከምዘድልን ተሓቢሩ።

ብዘይካ’ዚ ዝተወሃሃደ ስጋ ምብላዕ ምስ ካንሰር ከምዝተሓሓዝ ፀብፃባት ይሕብሩ። ቢቢሲ