ኣጋይሽና ከየንቲ ከፈይ ሓጎስ,ፀሃየ ክንፈ,ኣልማዝ ኪሮስ,ተስፋልደት ዘርኡ ቺላንን ዳንኤል ሃ/ስላሴ ብምከንያት በዓል ልደት