ቻይና ብክለት ዝከላኸል ጉጅለ ኣጣይሻ

መቐለ ታህሳስ 30//2009(ድወት) ቻይና ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ንዝፍጠሩ ብክለት ኣየር ንምክልኻል ፍሉይ ጉጅለ ኣጣይሻ ትሰርሕ ምህላዋ ገሊፃ፡፡

ንከተማ ቤጄንግ ሓዊሱ ቡዙሓት ዓበይቲ ከተማታት እታ ሃገር ካብ ፋብሪካታትን መካይንን ብዝወፅእ ዝተቃፀለ ካርበን ንዝከፍአ ብክለት ይሳጥሓ ምህላወን ዝገለፀት ቻይና ነዚ ሓደጋ ንምቅናስ ትሰርሕ ምህላዋ ኣፍሊጣ፡፡

ኣብ ርእሰ ከተማ ቤንጂንግ ከምፈተነ ዝተጀመረ እቲ ስራሕ ኩነታት ኣየር ዝሕሉ ጉጅለ ብምጥያሽ ኮይኑ ነቲ ፀገም ንምንካይ ተተስፍይሉ ምህላው ዥንዋ ሓቢሩ’ሎ፡፡

ፈሓም ከም ምንጪ ሓይሊ ዝጥቀማ ገዘፍቲ ፋብሪካታት ቤጂንግ ካሊእ መማረፂ ክጥቀማን ፈሓም ከርሰምድሪ ብ30 ሚኢታዊ ንምንካይ በዚ ኣቢሉ ብትኪ ዝተዓፈነ ከባቢ ኣየር ንምክልኻል ትልሚ ሒዙ’ሎ እቲ ጉጅለ ምክልኻል ብክለት ከባቢ፡፡

ኣብ ከተማ ቤጂንግ ጥራይ ልዕሊ 300ሽሕ ብክለት ከባቢ ዘበኣእሳ መካይን ካብ ጥቅሚ ወፃኢ ክኮና ፋብሪካታት ክዕፀዋ ከምዝግበር ዝገለፀ እቲ ጉጅለ ካልኦት ብክለት ዝንኪ ቴክኖሎጂ ከተኣታትያ ከምዝግበር ተገሊፁ’ሎ፡፡