ምህርቲ ሕርሻ 2008/09 በጀት ዓመት ኣብ ታሪኽ እቲ ዝዓበየ ዕቤት ከመዝግብ እዩ…

መቐለ ጥሪ 02//2009(ድወት) መደብ መፍረያይነት በጀት ዓመት 2008/09 ኣብ ታሪኽ እቲ ዝዓበየ ዕቤት ከምዘመዝግብ ቐዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ገሊፆም።

ሕፅረት ሸርፊ ወፃኢ ብዘላቕነት ንምፍታሕ እናተሰርሐ ከምዘሎን ስግኣት ቑጠባዊ ዕቤት ሃገርና ከምዘይኸውንን ድማ ተዛሪቦም።

ኣብ ሃገርና ኣብ ገለ ኸባብታት ዝተፈጠረ ህውከትን ዕግርግርን ስዒቡ ዝተኣወጀ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ኣብ ቑጠባዊ ዕቤት ሃገርና ዘስዓቦ ኣሉታዊ ፅልዋ ብዝምልከት ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበሎም ሕቶ እንትምልሱ ኣይተ ሃይለማርያም ደሳለኝ ከምዝበልዎ እቲ ኣዋጅ የግዳስ ምህርቲ ሕርሻ እዚ በጀት ዓመት ብኣግባቡ ክእከብ ዓውደ ኢንዳስትርታት ድማ ከይተኣጓጐሉ ምህርቶምን ፍርያቶምን ብኣግባቡ ከፍርዩ ብሓፈሻ ድማ ጥዕና ዘለዎ ቑጠባዊ ምንቅስቓስ ኣብ መላእ ሃገር ክህሉ ልዑል ግደ ከምዘበርከተ እዮም ዝገልፁ።

ብመሰረት መረዳእታ ኤጀንሲ ሃገራዊ ስታቲስቲክስ ድማ ዕቤት ኢንዳስትሪ ሃገርና ካብ ዝሓለፉ እዋናት ብዝሓሸ መልክዕ ዕቤት ከምዘርኣየ ገሊፆም።

ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሃገርና ኣጋጢሙ ዝነበረ ዝኸፍኣ ሓደጋ ድርቒ ብቐንዱ ብሃገራዊን ውሽጣውን ዓቕሚ ምቁፅፃር ከምዝተኽኣለ ዝገለፁ ኣይተ ሃይለማርያም ኣብዚ ዓመት ኣብ ውሱናት ኸባቢታት ሃገርና ዘጋጠመ ሓደጋ ድርቒ ድማ ምቑፅፃር ዝክኣል ምዃኑ ሓቢሮም።

ዘጋጥም ዘሎ ሕፅረታት ሸርፊ ወፃኢ ብዝምልከት ድማ ኣብ ስሉጥ ዕቤት ዝርከባ ሃገራት ዓለም ዘጋጥመን ልሙድ ተርእዮን ከይድን ምዃኑ ሓቢሮም። እዚ ኾይኑ ግና ኣብ ጥዕና ቑጠባዊ ዕቤት ሃገርና ስግኣት ከምዘይፈጥርን ኣብ ዕዳጋ ዓለም ዋጋ ምህርቲ ሕርሻ ዘርኣዮ ምንካይ ዘጋጠሙ እዚ ሕፅረት እዚ ንምክሕሓስን ብዘላቕነት ንምፍታሕ ድኛ ስትራቴጂ ምስፍሕፋሕ ዓውደ ኢንዳስትሪ ተጠናኺሩ ከምዝቕፅል ኣመልኪቶም።

ነቲ ሐዚ ዘጋጥም ዘሎ ሕፅረት ሸርፊ ወፃኢ ብግዝያውነት ንምፍታሕ ድማ ብቐንዱ ንዓውደ ማኒፋክቸሪንግ ፍሉይ ትኹረት ብምሃብ ይስራሕ ከምዘሎ ድማ ኣፍሊጦም።