ሰላምን ልምዓትን ሃገርና ንምሕላው ክንሰርሕ ይግባእ ተባሂሉ…

መቐለ ጥሪ 03//2009(ድወት) ዘላቒ ሰላምን ልምዓትን እዛ ሃገር ቐፃልነት ክህልዎ ኹሉ ብፅሒቱ ክፍፅም ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ፀዊዑ።

እቲ ጉባኤ “ንዘላቒ ሰላምን ልምዓትን ሃገርና ብሓባር ክንሰርሕ ኢና” ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብዘዳለዎ መድረኽ ዘተ መራሕቲ ሃይማኖት ሓዊሱ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ዘትዩ።

ዋና ፀሓፊ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያ መጋቢ ዘሪሁን ደጉ ኣብቲ መድረኽ ዘተ ከምዝበልዎ ኣብዛ ሃገር ዘላቒ ሰላም ክዓስል መራሕቲ ሃይማኖት ዝገብርዎም ስራሕቲ ምምሃር ምስትምሃር ክቕፅሉ እዮም።

ቅድም ክብል ኣብ ገለ ኸባብታት ሃገርና ተፈጢሩ ዝነበረ ዘይምርድዳእን ናዕብን ንብረት ክዓኑን ህይወት ክጠፍእን ምኽንያት ከምዝኾነ ብምግላፅ እቲ ፀገም ዳግም ከይፍጠር ምቅላስ ሓላፍነት ኹሉ ብምዃኑ እቲ ጉባኤ ኣፍሊጡ።

ፀገማት ብሰላማዊ መንገዲ ምፍታሕን ብዘተ ዝኣምን ማሕበረሰብ ምህናፅን ኣድላይ እዩ ዝበሉ መጋቢ ዘሪሁን ኣብ ሃገርና ዘሎ ሰላምን ልምዓትን ቐፃልነት ክህልዎ መንግስቲ ህዝብን ትካላት ሃይማኖትን ብሓባር ከምዝሰርሑ ኣመልኪቶም።

ብፍላይ ድማ መናእሰይ ንሰላምን ልምዓትን ሃገሮም ኣበርቲዖም ክሰርሑ ፀዊዖም።

ኣብቲ መድረኽ ዘተ ዝተረኸቡ ሚኒስትር ጉዳያት ኣርባሕቲ እንስሳን ፌደራልን ኣይተ ካሳ ተኽለብርሃን ብወገኖም መንግስቲ ሕቶ ህዝቢ ንምምላስ ዝጀመሮ ጉዕዞ ለውጢ ተጠናኺሩ ከምዝቐፀለ ብምግላፅ ትካላት ሃይማኖት’ውን ቅድም ክብል ዝነበሮም ግደ ተጠናኺሩ ክቕፅል ሓቲቶም።

እቲ ጉባኤ ሎመዓንቲ’ውን ቐፂሉ ዝውዕል ኾይኑ ኣብ ዙርያ መንቀልታት ጐንፂ መንገድታት ሰላማዊ ኣተኣላልያ ጐንፅን ተዛመድቲ ጉዳያትን ብምዝታይ ቐፀልቲ ኣንፈት ትኹረት ዝምልከት ኣብ ምርድዳእ ክበፅሕ ትፅቢት ይግበር።