ኣብ መሰረተ ልምዓት ቴክኖሎጅን ሓይልን ዝተሰርሐ ስራሕቲ ዕውታት ነይሮም

መቐለ ጥሪ 20/2009(ድወት)ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ መሰረተ ልምዓት ቴክኖሎጂ መራኸብን ተሓዳሲ ዕውታት ስራሕቲ ከምዝወገነ ገሊፁ፡፡

ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ዓመት 17 ሃገራት ኣፍሪካ ክልል ኣየረን ናፃ ብምግባር ርክበን ከዕብያ ከምዝተገበረ ዝገለፀ እቲ ሕብረት ኣብ መሰረት ልምዓት ጥንኩር መርሃ ግብርን ውፅኢታዊ ፓሊስን ስትራቴጅን ሓንፂፀን ክሰርሓ ከምዝተገበረ ሓቢሩ፡፡

ብመሰረት እዚ ኣብታ ኣህጉር ስሉጥ ፀገማት ዝፃወርን ነዊሕ ዓመት ዘገልግል ዝርግሐ መሰረተ ልምዓት ምውጋን ከምዝተኽኣለ ብምግላፅ ብፍላይ ኣብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ተግባራዊ እናኾኑ ዝፀንሑ 28 ምስ ሓይሊ ማይ ዘዛመደ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታት ክፍፀሙ ሓገዝ ከምዝተገበረ ኣመልኪቱ፡፡
እዞም ፕሮጀክታት ብቐንዱ ኣብ ሃገራት ኬኒያ፣ ኢትዮጵያ፣ ኮሞሮስ ፣ ጅቡትን ሩዋንዳን እናተሰርሐሎም ይርከብ፡፡

ብኒኒቬቲቭ ተሓዳሲ ሓይሊ ኣፍሪካ ኣቢሉ ሃገራት ኣብ ዓውደ ኢነርጂ ባዮ ቴክኖሎጂ ዝሓሹ ምንቅስቃሳት ከምዝነበሩ ዝገለፁ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ 2020 ኣፍሪካ ካብቲ ዓውዲ 10ሽሕ ጊጋ ዋት ሓይሊ ምፍራይ ክትኽእል ሃገራት ፃዕሪ ክገብራ ዝስርሑ ስራሕቲ ከምዘለው ድማ ኣብሪሁ፡፡
ኣበ ዓውዲ መጓዓዝያ’ውን እንተኾነ ልምዓት እቲ ዞባ ዘራኸቡ መንገድታትን ዝርግሐ መሰረተ ልምዓት ባቡርን ትኹረት ተዋሂቡ ከምዝተሰርሐሉ እቲ ሕብረት ይገልፅ፡፡