ፅዋዕ ኣፍሪካ 2017 ትማሊ መፈፀምታ ረኺቡ።

መቐለ ጥሪ 29/2009(ድወት) ሃገራዊት ጋንታ ንግብፂ 2ን1 ብምስዓር ድሕሪ 15 ዓመታት ንሓምሻይ ግዘ ፅዋዕ ኣልዒላ ኣላ።

መሓመድ ኢልነኒ ሃገራዊት ጋንታ ግብፂ መሪሕ ዝኾነትላ ሽቶ ዋላ’ኳ እንተቑፀራ ንኮሉን ቪንሶንት ኣቡቦኮርን ዝተብሃሉ ኽልተ ተፃወቲ ተቐይሮም ብምእታው ሃገራዊት ካሜሮን ዝተዓወተትለን ኽልተ ሽቶታት ኣቑፂሮም እዮም።

ካሜሮናዊ ክርስትያን ባስጐግ ብሉፅ ተፃዋታይ ፅዋዕ ኣፍሪካ 2017 ተባሂሉ እንትምረፅ ካልእ ካሜሮናዊ ባንጃሚን ምካንጆ ኣብቲ ናይ ትማሊ ፀወታ ኮኾብ ተፃዋታይ ተባሂሉ ተሓርዩ እዩ።

ወዲ 44 ዓመት ሓላዊ ልዳት ሃገራዊት ጋንታ ግብፂ ኢዳም ኢል ሃዳራ ድማ ብሉፅ ሓላዊ ልዳት ፅዋዕ ኣፍሪካ 2017 ተባሂሉ ብካፍ ተመሪፁ እዩ።