ፎሮም ቢዝነስ ኣፍሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ’ዩ

መቐለ ለካቲት 07/2009(ድወት) ሰብ-ሃፍቲ ኣፍሪካን ማእኸላይ ምብራቕን ዝሳተፍሉ 5ይ ፎሮም ቢዝነስ ኣፍሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ እዩ፡፡

እቲ ፎሮም 22 ለካቲት 2009ዓ.ም ዝካየድ ኾይኑ ሰብ-ሃፍቲ ናብ ኣፍሪካ ክመፅሉ ኣብ ዘኽእል ሃዋህው ብስፍሓት ክዝቲ እዩ፡፡

ካብ 2014ዓ.ም.ፈ ጀሚሩ ኣፍሪካን ማእኸላይ ምብራቕን ንምርኻብ ኣብ ዓመት 2ተ ግዘ ዝካየድ ኾይኑ ተሳተፍቲ ተጠቀምቲ ዕድል ዕዳጋ ክኾኑ ሓገዝ ከምዝገብር ይግለፅ፡፡

መስራትን ኣቦ-መንበርን ፎሮም ቢዝነስ ረሼድ ኣሕመድ ከምዝበሉዎ ኣብቲ ፎረም ሰብ-ሃፍቲ ተወከልቲ ውልቀ ትካላትን ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ክርከቡ’ዮም፡፡

ካብዚ ብዝሰገረ ኣብቲ ፎሮም ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ መማረፂ ቢዝነስ ብምእላሽ ሰብ-ሃፍቲ ኣብ ኣፍሪካ መዋእለ ንዋዮም ብምውፋር ተጠቀምቲ ክኾኑ ከምዝግበር ሓቢሮም፡፡

ፎሮም ቢዝነስ ኣፍሪካ ኣብ ዙርያ ፋይናንስን ርእሰ ማልን ቴክኖሎጂ ኮምፒዩተር፣ሕርሻን መዓድንን ከምኡ’ውን ልምዓት ሓይሊ ክዝቲ እዩ፡፡

ኣብ ቀረብ ንቑሕ ንግዲ ሎጀስቲክስን ኣቬይሽንን፣ህንፀት ኣባይቲ ኢንዳስትሪ መፍረይን ተዛመድቲ ጉዳያትን ትኹረት ክገብር’ውን ትፅቢት ይግበር፡፡