ብኽለት ከባቢ ምኽንያት ሞት ህፃናት….

ኣብ ኣብዝሓ ኸባብታት ዘጋጥም ሞት ህፃናት ብኽለት ኸባቢ ኣየር ስዒቡ ዝመፅእ ከምዝኾነ ሓደ መፅናዕቲ ዕላዊ ገይሩ።

ልዕሊ 25ሚኢታዊ ትሕቲ 5ተ ዓመት ህፃናት ብኽለት ኸባቢ ኣብ ዝበዝሖም ከባብታት ከምዝነብሩ ይገልፅ ውድብ ጥዕና ዓለም ዘውፅኦ ሓዱሽ ፀብፃብ።

በብዓመቱ ብብኽለት ከባቢ ኣየር፣ ጎናዊ ተጠቃዕነት ምትኻኽ ሽጋራ፣ ፀገም ፅሬት ማይን ምጉዳል ፅሬትን ስዒቡ 1.7ሚሊዮን ህፃናት ሓደ ወርሕን 5ተ ዓመትን ከምዝሞቱ ይገልፅ።

ህፃናት ነዚ ዓይነት ሓደጋ አብ ዝቃልዕሉ እዋን ንነዊሕ ዓመታት ብዝፀንሑ ሕማማት መንሽሮን ካልኦትን ከምዝቃልዑ ድማ ፀብፃብ እቲ ውድብ ይገልፅ።